h

Misbruik splitsen van woningen aangepakt

31 januari 2014

Misbruik splitsen van woningen aangepakt

Eindelijk wordt na jarenlang aandringen van de SP misbruik van het splitsen van woningen aangepakt. Dit bleek tijdens een debat op verzoek van de Haagse Stadspartij. Nu komt het nog vaak voor dat woningen eerst worden uitgebreid met een dakopbouw en vervolgens gaat een ontwikkelaar de woning splitsen en in verschillende eenheden doorverhuren. De SP vroeg in 2011 en 2009 aandacht voor dit soort oneigenlijk gebruik van woningen. Inmiddels is ook het stadsbestuur overtuigd om de problemen aan te pakken.

SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Door dit soort praktijken neemt de overlast in een aantal wijken toe. Bijvoorbeeld meer overlast van buren, omdat meer mensen op dezelfde kleine ruimte wonen. Ook parkeeroverlast door een toename van auto's neemt hierdoor toe. Gelukkig wil de wethouder de problemen nu ook aanpassen, zoals de SP al jaren geleden voorstelde".

Tijdens de bespreking van de problemen stelde de wethouder voor om woningen waarvoor een vergunning is afgegeven voor een dakopbouw, pas na vijf jaar toe te staan om te splitsen. Op verzoek van de SP wordt deze grens opgetrokken naar tien jaar. "Door de grens van tien jaar worden de snelle jongens van ontwikkelaar die snel geld willen verdienen ontmoedigd. Zij moeten nu tien jaar wachten om de woning te splitsen, nadat zij een dakopbouw hebben geplaatst. Dit voorkomt een hoop overlast en overbewoning in Haagse wijken", aldus Gyömörei.

U bent hier