h

Meer aandacht voor de lokale middenstand nodig

20 februari 2014

Meer aandacht voor de lokale middenstand nodig

De SP wil een MKB-loket, betere informatievoorziening richting ondernemers en een rem om toevoeging van nieuwe winkelruimte in de stad om leegstand te voorkomen. SP-kandidaat Nurhaya Lepelaar bracht dit naar voren tijdens een informatiebijeenkomst georganiseerd door de lokale middenstand op de Paul Krugerlaan.

Vanuit de zaal werden vragen gesteld over onder andere de bereikbaarheid en uitstraling van winkels, de leegstand en het stimuleren van  de branchediversiteit. Enkele winkeliers uitten hun bezorgdheid over inkomstenderving door internethandel en bedrijfjes die zich niet aan de regels houden. De verontwaardiging was groot toen de aanwezigen hoorden dat de plannen voor het Multicultureel Leisure Center nu concrete vormen hebben aangenomen: de bouw van het complex is een half jaar geleden aanbesteed aan een projectontwikkelaar. De SP heeft al eerder aangegeven dat het creëren van duizenden extra vierkante meters winkeloppervlak vlakbij een bestaand winkelgebied verstrekkende gevolgen zal hebben voor de reeds aanwezige middenstand. Zo zullen winkeliers nog harder hun best moeten doen om klanten te trekken en de leegstand zal, zonder ingrijpen van de gemeente, alleen maar toenemen.

Ook pleit de SP voor een MKB-loket waar ondernemers terechtkunnen voor informatie en waar men ook aanvragen voor vergunningen, subsidies en dergelijke meteen kan regelen. Hiermee hopen we te voorkomen dat ondernemers slecht geïnformeerd zijn en houden wij als gemeente een vinger aan de pols. "Laten we niet vergeten hoe belangrijk het midden- en kleinbedrijf voor onze stad is. De lokale ondernemers zorgen met z'n allen voor veel werkgelegenheid in de stad en zijn de economische motor van Den Haag", aldus Lepelaar.

U bent hier