h

SP onthult protestbord De Kruin

3 juni 2014

SP onthult protestbord De Kruin

De SP heeft een protestbord bij wijkvereniging De Kruin onthuld. Hiermee vraagt de partij aandacht voor de benarde positie waarin de wijkvereniging door de gemeente in is gedwongen. Het protestbord werd onthuld door SP-raadslid Aisha Akhiat in bijzijn van het bestuur en bezoekers van de wijkvereniging.

De gemeente heeft het voor particulieren mogelijk gemaakt een optie te nemen op acht kavels. De wijkvereniging is gevestigd op een van deze kavels en moet dus naar alle waarschijnlijkheid wijken. Een alternatieve locatie is tot op heden nog niet gevonden. De SP roept de gemeente op haast te maken met het vinden van een alternatief, zodat de activiteiten van de wijkvereniging niet verloren gaan. Dit verzoek zal SP-fractievertegenwoordiger Hannie van der Sman morgen doen aan de wethouder in de algemene raadscommissie, als situatie van De Kruin en de schriftelijke vragen van de SP over De Kruin worden besproken.

SP-fractievertegenwoordiger Hannie van der Sman: "De gemeente moet haar belofte nakomen. Eerst een gelijkwaardige locatie, waar De kruin haar activiteiten kan voortzetten, voordat de kavels in optie in de verkoop worden gedaan. Nu werkt de gemeente andersom en dat is onbehoorlijk richting het bestuur en de bezoekers van het wijkvereniging".

U bent hier