h

Buurthuizen en welzijnswerk

9 juni 2016

De Kruin door verhuisdrama de nek omgedraaid

Foto: SP

De SP heeft in de gemeenteraad om opheldering gevraagd over het nieuws dat wijkvereniging De Kruin zichzelf opheft. “Het lijkt erop dat een langlopend conflict rond de gedwongen verhuizing van De Kruin een ruim veertig jaar succesvol draaiende organisatie de nek om heeft gedraaid”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. Daarom heeft Akhiat aan het college gevraagd hoe het komt dat het debacle rond de verhuizing, ondanks een mediationtraject en een verhuisplan waarvoor bijna 7 ton was uitgetrokken, zo slecht heeft kunnen aflopen.

Lees verder
13 juli 2015

Klusproject Acaciastraat wordt duur betaald

Foto: SP

Vorig jaar werd bekend dat het gebouw van wijkvereniging De Kruin aan de Acaciastraat moet wijken voor een klusproject. Wat hierop volgde was een slepend conflict, dat allerlei onvoorziene kosten met zich meebracht. “De gevolgen van deze ondoordachte beslissing worden steeds duidelijker. Daarom vinden wij het hoog tijd dat het college de balans opmaakt van dit controversiële project”, stelt SP raadslid Aisha Akhiat. 

Lees verder
30 maart 2015

SP feliciteert Sterhuis met uitstel van sluiting

Op vrijdag 27 maart bezocht de SP het dagbestedingscentrum Sterhuis aan de Wagenstraat, om de gebruikers en medewerkers te feliciteren met het voorlopige behoud van hun dagbesteding. De gebruikers zaten al een lange tijd in onzekerheid over de voorgenomen sluiting, die al in februari gepland stond. Het Sterhuis organiseert activiteiten voor mensen die, vaak door een ernstige gebeurtenis of een beperking, niet kunnen werken.

Lees verder
4 december 2014

SP wil een versterking van bewonersorganisaties

De SP wil dat de bewonersorganisaties versterkt worden en dat er meer geld gaat naar de ondersteuning van deze organisaties. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De bewonersorganisaties doen goed en nuttig werk in de stad, wat de SP betreft verdienen deze organisaties alle steun. We willen dat ze daarom voldoende geld krijgen om hun activiteiten voort te zetten, bijvoorbeeld door extra geld vrij te maken voor de bewonersorganisaties via de stadsdelen".

Lees verder

SP onthult protestbord De Kruin voor wijkvereniging in het nauw

"DEN HAAG - De SP heeft een protestbord bij wijkvereniging De Kruin onthuld. Hiermee vraagt de partij aandacht voor de benarde positie waarin de wijkvereniging door de gemeente in is gedwongen. Het protestbord werd onthuld door SP-raadslid Aisha Akhiat in bijzijn van het bestuur en bezoekers van de wijkvereniging. " Bron: Dichtbij.nl

Lees verder
3 juni 2014

SP onthult protestbord De Kruin

De SP heeft een protestbord bij wijkvereniging De Kruin onthuld. Hiermee vraagt de partij aandacht voor de benarde positie waarin de wijkvereniging door de gemeente in is gedwongen. Het protestbord werd onthuld door SP-raadslid Aisha Akhiat in bijzijn van het bestuur en bezoekers van de wijkvereniging.

Lees verder

SP voert actie voor wijkvereniging De Kruin

"Gemeenteraadsleden van de SP gaan actievoeren voor wijkvereniging De Kruin." Bron: Den Haag FM

Lees verder
30 mei 2014

Actie voor behoud De Kruin

Op maandagavond 2 juni onthult de SP een protestbord om aandacht te vragen voor wijkvereniging De Kruin. De gemeente heeft inmiddels mogelijk gemaakt dat particulieren een optie kunnen nemen op de grond, waarop de vereniging gevestigd is. Hierdoor komen de activiteiten van de wijkorganisatie in het gedrang, omdat de gemeente nog geen alternatieve locatie heeft aangeboden. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De vele vrijwilligers doen goed werk in de Bomenbuurt, daarom is de SP van mening dat de wijkvereniging een alternatieve locatie aangeboden moet krijgen. Deze locatie moet betaalbaar zijn en de huidige activiteiten moeten daarin voortgezet kunnen worden. Omdat de gemeente nu al de grond onder de wijkvereniging gaat verkopen, dringt de tijd. Wij roepen de wethouder op om nu over de brug te komen met een alternatief".

Lees verder
2 mei 2014

Onrust onder begeleiders Stichting Vervoer Gehandicapten

De afgelopen weken heeft de SP meerdere klachten binnen gekregen over de behandeling van de begeleiders Stichting Vervoer Gehandicapten. Deze stichting coördineert het vervoer van bijvoorbeeld kinderen uit het speciaal onderwijs en kinderdagcentra. “We hebben meerdere klachten ontvangen over onder andere de beloning en de nieuwe manier van werken. Reden voor de SP om opheldering te vragen aan het stadsbestuur”, aldus SP-fractievoorzitter Bart van Kent.

Lees verder
29 april 2014

De Kruin moet in de wijk blijven

Wijkvereniging De Kruin in de bomenbuurt moet van de gemeente Den Haag haar deuren sluiten. De SP wil samen met de HSP en CDA dat de wijkvereniging een alternatieve locatie krijgt aangeboden in de Bomenbuurt. De drie partijen hebben  daarover schriftelijke vragen gesteld aan het College. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De wijkvereniging wordt nu al te lang in onzekerheid gelaten. Daarom moet er snel duidelijkheid komen voor de vele vrijwilligers die hier actief zijn in de Bomenbuurt. Wij willen dat de verantwoordelijk wethouder samen met de wijkvereniging snel op zoek gaat naar een gelijkwaardige alternatieve locatie".

Lees verder

Pagina's

U bent hier