h

Geen steun voor bezuinigingen jeugdzorg

17 oktober 2014

Geen steun voor bezuinigingen jeugdzorg

De SP heeft gisteravond niet ingestemd met de nieuwe jeugdzorgplannen van de gemeente Den Haag. De partij vreest dat de bezuinigingen ten koste gaan van goede jeugdzorg. Wel werd op aandringen van de partij geregeld dat de jeugdzorg in Den Haag wordt uitgevoerd zonder winstoogmerk en dat het ministerssalaris als maximum wordt gehanteerd voor bestuurders van jeugdzorginstellingen.

SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Hoewel de SP voorstander is van de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente, gaat deze overgang te snel en met teveel bezuinigingen. Dit maakt dat de jeugdzorg vanaf 1 januari onverantwoord uitgevoerd wordt. Het stadsbestuur geeft aan meer te willen doen met minder geld. Zelfs de Haagse Rekenkamer was hierover terecht kritisch". Ook hekelt de partij het gebrek aan ambitie en vernieuwing in de jeugdzorgplannen van de gemeente.

De SP wil dat de jeugdzorg in Den Haag wordt uitgevoerd zonder winstoogmerk en dat bestuurders niet meer mogen verdienen dan het salaris van een minister. Op aandringen van de partij zegde de verantwoordelijk wethouder dit toe. Deze eis wordt opgenomen in de nieuwe contracten die vanaf 2016 worden afgesloten. Uiteindelijk stemde de SP toch tegen, omdat ze de bezuinigingen onverantwoord vindt.

U bent hier