h

Straatvegers krijgen loon

14 oktober 2014

Straatvegers krijgen loon

Het SP-voorstel om de vierhonderd straatvegers die de stad schoonmaken een volwaardig salaris te geven is door PvdA wethouder Baldewsingh overgenomen. Vorige week reageerde de wethouder positief op dit voorstel en kondigde hij aan dat hij ervoor gaat zorgen dat de straatvegers loon gaan krijgen of doorstromen naar een betaalde baan. Op dit moment moeten de straatvegers nog aan de slag met behoud van hun bijstandsuitkering. "Dit is goed nieuws voor deze grote groep mensen die belangrijk werk voor de stad doen, maar nooit loon naar werken kreeg. Hiermee schept het stadsbestuur ook extra werkgelegenheid en dat is in deze tijd broodnodig. We zijn daarom blij dat het stadsbestuur ons voorstel eindelijk omarmt", aldus SP-fractievoorzitter Bart van Kent.

De SP deed het voorstel tijdens de bespreking van de nieuwe participatiewet. Tijdens deze bespreking lanceerde de SP ook een voorstel voor een gemeentelijk leerwerkbedrijf. In dit bedrijf kunnen mensen aan de slag die op dit moment niet aan de bak komen in reguliere banen. De kosten van het leerwerkbedrijf kunnen betaald worden uit opbrengsten die de activiteiten van dit bedrijf opleveren. Daarnaast kunnen Haagse organisaties en bedrijven die niet kunnen of willen voldoen aan de quotumwet of percentage social return een financiële bijdrage leveren of werk uitbesteden aan het gemeentelijk leerwerkbedrijf. Hiermee kunnen ze voldoen aan de verplichtingen en kunnen veel mensen voor een volwaardig loon aan werk geholpen worden. Vorige week reageerde de wethouder positief op dit voorstel en kondigde hij aan het SP-voorstel verder uit te werken.

U bent hier