h

Inkomen

De gevolgen van de (financiële en) economische crisis zijn groot in Den Haag. De verwachting is dat dit de komende jaren nog zal doorzetten. De werkloosheidscijfers lopen op, meer faillissementen worden uitgesproken en er is een toename van mensen die een beroep moeten doen op de bijstand. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren honderden banen in Den Haag verloren gegaan door afbraak van publieke voorzieningen, zoals bibliotheken, buurthuizen en culturele instellingen. Het is belangrijk om het tij te keren. Investeren in werkgelegenheid en publieke voorzieningen is nu noodzakelijk. Dat levert veel banen op en zorgt daarnaast voor een sociale en leefbare stad.

8 april 2019

Op bezoek bij de Haeghe Groep

Foto: SP

Bij de Haeghe Groep werken zo’n 1800 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze werken op allerlei plekken in de stad bij opdrachtgevers: bijvoorbeeld in de schoonmaak of de groenvoorziening. Veel werk wordt echter gedaan op de hoofdlocatie aan de Kerketuinenweg. SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, beleidsmedewerker Inez Staarink en Haagse SP-fractievertegenwoordiger Lesley Arp kregen er op 4 april een rondleiding.

Lees verder
14 september 2016

SP maakt Den Haag socialer

Foto: Sander van Oorspronk

Vandaag werd bekend dat Den Haag samen met Amsterdam een tweede plek mag delen in de FNV-verkiezing van de meest sociale stad van Nederland. “Gezien de gigantische werkloosheid en armoede in de stad is het maar zeer de vraag of dit terecht is. Ik zie het daarom als een aansporing om door te knokken voor bijvoorbeeld het afschaffen van werken zonder loon en het verlagen van de premie van de gemeentelijke zorgverzekering”, aldus SP-fractievoorzitter Bart van Kent. Den Haag heeft de titel mede te danken aan de resultaten die de SP de afgelopen jaren heeft bereikt. Bijvoorbeeld het in dienst nemen van de straatvegers en het afschaffen van het minimum jeugdloon.

Lees verder
8 juni 2016

SP en Groep de Mos willen extra banen in de groenvoorziening

De SP en Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad zijn zeer ontevreden over de 'behaalde resultaten' van dit stadsbestuur aangaande hun 10.000-banenplan. 

Lees verder
7 juni 2016

Pak armoede aan, verlaag gemeentelijke zorgpremie

De SP Den Haag wil de armoede in de stad aanpakken door de premie van de gemeentelijke zorgverzekering, bedoeld voor Hagenaars met een laag inkomen, flink te verlagen. “Het is onverteerbaar dat bijna een kwart van de Haagse kinderen in armoede opgroeit”, stelt SP fractievoorzitter Bart van Kent. “Vooral nu blijkt dat de gemeente tientallen miljoenen op de plank heeft liggen. Door de zorgpremie te halveren gaat dit geld naar de mensen die het het hardst nodig hebben.”

Lees verder

Kwart Haagse kinderen groeit op in armoede (Omroep West)

Van alle kinderen in Den Haag groeit bijna een kwart op in armoede. "Dit is geen tegenslag meer, maar een aanslag op het leven van die kinderen", reageert SP fractievoorzitter Bart van Kent. Lees meer op de website van Omroep West.

Lees verder
20 april 2016

Werkloosheid stijgt, banenplan college moet herzien worden

De SP wil dat het college haar ’10.000 banenplan’ snel gaat herzien, nu blijkt dat de werkloosheid het afgelopen jaar juist is gestegen. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van de gemeente dat het aantal werkzoekenden in Den Haag vorig jaar met bijna 9 procent is toegenomen en bovendien meer Hagenaars een bijstandsuitkering hebben. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: “Het college heeft tientallen miljoenen uitgetrokken voor een vaag actieplan dat nauwelijks nieuwe banen oplevert. Ondertussen is Den Haag kampioen jeugdwerkloosheid van de vier grote steden. Wat de SP betreft is het dus hoog tijd voor een concreet banenplan en een debat over de haperende banenmotor van dit stadsbestuur.”

Lees verder
28 januari 2016

Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

Foto: SP

De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen. Door dit besluit moeten gezinnen die op of onder het bijstandsniveau zitten 285 euro per jaar betalen voor de zuivering van rioolwater. Veel mensen die het al niet breed hebben komen hierdoor nog verder in de financiële problemen. Via de website www.delflanddepotop.nl kan men tegen de afschaffing en de sowieso al veel te hoge belasting online bezwaar maken.

Lees verder
17 december 2015

Jonge WSW-ers krijgen volwassen loon

Vandaag werd bekend dat 29 Haagse medewerkers van de sociale werkvoorziening die nu nog het minimum jeugdloon verdienen per 1 januari 2016 een volwassen loon krijgen. Dit is het directe gevolg van een motie die op initiatief van de SP door een meerderheid van de raad werd aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling. Deze motie riep het stadsbestuur op om Den Haag ‘jeugdloonvrij’ te maken.

Lees verder
10 december 2015

College omarmt SP-voorstellen armoedebestrijding

De SP is verheugd dat wethouder Baldewsingh (PvdA) met zijn armoedebeleid afstand neemt van de asociale koers van zijn voorganger Kool. Verschillende voorstellen op het gebied van armoedebestrijding die de SP in het verleden heeft gedaan zijn overgenomen door het college. Zo krijgen minima een tegemoetkoming in hun zorgpremie, wordt er extra geld uitgetrokken voor kinderen in armoede en wordt er een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ‘slimme Ooievaarspas’.

Lees verder
17 november 2015

Actie tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap Delfland besluit deze donderdag definitief of de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima wordt afgeschaft. Het plan houdt in dat arme huishoudens vanaf 2017 ruim 280 euro per jaar moeten gaan betalen. De SP gaat een ultieme poging doen om dit plan van tafel te krijgen. SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut: “Veel mensen komen nu al honderden Euro's tekort om hun vaste lasten te betalen. Met dit besluit wil het Hoogheemraadschap de mensen in de regio kennelijk laten verzuipen. Ik roep de leden van de verenigde vergadering van Hoogheemraadschap op deze onverantwoorde stap niet te zetten!”

Lees verder

Pagina's

U bent hier