h

Invoering participatiewet leidt tot uitsluiting en werkloosheid

28 november 2014

Invoering participatiewet leidt tot uitsluiting en werkloosheid

De participatiewet die nu ingevoerd wordt in Den Haag is een combinatie van asociale maatregelen die leidt tot uitsluiting van mensen en werkloosheid. De SP heeft daarom niet ingestemd met de invoering hiervan in Den Haag. Zo wordt de sociale werkvoorziening de nek omgedraaid en komen veel jonggehandicapten in de bijstand terecht. Waar PvdA-staatssecretaris Klijnsma dit afbraakbeleid bedacht heeft, voert PvdA-wethouder Baldewsingh het nu uit. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Door de nieuwe participatiewet verdwijnen duizenden banen waarbij mensen naar vermogen kunnen werken. Daardoor komen heel veel mensen die willen en kunnen werken thuis te zitten en worden zij veroordeeld tot de bijstand. Een slechte ontwikkeling voor de stad en haar inwoners".

De SP riep de wethouder op om maximaal te investeren in de Haeghe Groep, een werkbedrijf van de gemeente Den Haag, om zo het aantal beschutte plekken te doen toenemen. Als het aan de SP ligt, belegt de gemeente zoveel mogelijk taken bij dit werkbedrijf, zodat het aantal arbeidsplekken hier op peil blijft. Dat is broodnodig, omdat nu al op de wachtlijst ruim driehonderd mensen staan. Volgens de SP maakt de gemeente Den Haag wel een goed begin door alle straatvegers in dienst te nemen. Tot op heden wordt dit nuttige werk gedaan door mensen die verplicht de straat moeten vegen met behoud van uitkering. Op lang aandringen van de SP heeft de wethouder besloten hier binnenkort mee te stoppen. "Het in dienst nemen van de straatvegers is een goed begin. Helaas ligt het risico op de loer dat de verplichte tegenprestatie die gaat gelden tot verdringing op de arbeidsmarkt leidt. Mensen moeten dan werk met behoud van een uitkering doen, terwijl dit werk ook gedaan kan worden door mensen die een volwaardig loon krijgen. De SP wil daarom dat de gemeente stopt met het dwingen van mensen te werken zonder loon", aldus Van Kent. Een SP-voorstel die de wethouder opriep verdringing uit te sluiten werd gisteravond tijdens de raadsvergadering overgenomen.

Ook gaat vanaf 1 januari de regel gelden dat de bijstandsuitkering verlaagd wordt, wanneer meerdere mensen op hetzelfde adres een uitkering hebben. Dit zorgt ervoor dat de uitkering in een aantal gevallen met meer dan helft verlaagd kan worden. Van Kent: "De bijstandsuitkering is het laatste redmiddel voor mensen die langdurig thuiszitten vanwege de werkloosheid en de crisis, of mensen die druk zijn als mantelzorger. Daarom willen we dat de wethouder ruimhartig omgaat met deze mensen en niet meteen gaat korten op de uitkeringen. Ook zou wat de SP betreft de verlaging van uitkeringen in stappen moeten. Helaas steunde een meerderheid van de gemeenteraad ons voorstel hiervoor niet".

U bent hier