h

Misstanden zorgaanbieder WZH onacceptabel

4 november 2014

Misstanden zorgaanbieder WZH onacceptabel

De SP heeft opheldering gevraagd aan het Haagse stadsbestuur over de misstanden bij zorgaanbieder WZH. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De misstanden die aan de orde komen in het AD-artikel zijn onacceptabel. Zo is de leefbaarheid en de veiligheid van de bewoners ernstig in het gedrang. De SP wil dat de wethouder gaat optreden". In een artikel vandaag in het AD worden verschillende misstanden aan de kaak gesteld, zo zouden shifts van verzorgend personeel niet aansluiten, worden medicijnen alleen klaar gezet en niet toegediend bij cliënten en is er te weinig toezicht.

Inmiddels heeft de SP via schriftelijke vragen aan het college om een reactie gevraagd. Zo wil de partij weten of het stadsbestuur al eerder signalen heeft ontvangen over de misstanden bij zorgaanbieder WZH of bij andere zorgaanbieders. Ook wil de SP dat de verantwoordelijk wethouder bij de minister aan de noodbel trekt over de misstanden. "De minister is eindverantwoordelijk voor de verzorgingstehuizen, het is daarom zaak dat de wethouder eist van de minister dat de Haagse zorg voldoet aan alle eisen en dat de inwoners van Den Haag goede zorg krijgen", aldus Van Kent.

Ook wil de SP weten hoe het gesteld is met de inspraak van cliënten van verzorgingstehuizen in Den Haag. In het artikel komen de partners van twee cliënten aan het woord die in de cliëntenraad van zorgaanbieder WZH al meerdere malen de zaak hebben aangekaart. Tot op heden heeft de zorgaanbieder niets gedaan met deze signalen. Van Kent: "De inspraak van cliënten die zorg krijgen moet goed geborgd zijn. Op deze manier kan een zorginstelling snel signalen oppikken en verbeteringen doorvoeren. Blijkbaar is dit bij WZH volledig misgegaan, daarom wil de SP een onderzoek naar het functioneren van de inspraak van cliënten".

U bent hier