h

Vragen over komst Decathlon

20 november 2014

Vragen over komst Decathlon

Onlangs werd bekend dat verschillende ondernemers in de Haagse binnenstad niet zitten te wachten op de komst van een megavestiging van sportketen Decathlon op het Forepark. Zo liet de ondernemingsvereniging Spuimarktcomplex weten te vrezen dat deze vestiging afbreuk doet aan de kracht van de binnenstad. Desondanks vroeg het stadsbestuur toch een ontheffing aan bij de provincie en stelde wethouder Karsten Klein zelfs dat de ondernemers in de binnenstad wel akkoord waren.

SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De winkels in de stad hebben het al zwaar genoeg, vanwege de crisis en de toename van internetwinkelen. Een megavestiging van Decathlon ver uit het centrum aan de snelweg zorgt alleen maar voor extra druk op de ondernemers in de stad. De SP wil daarom, in tegenstelling tot het gemeentebestuur, alleen nieuwe winkels in de al bestaande winkelgebieden in Den Haag".

Inmiddels heeft de partij opheldering gevraagd aan het stadsbestuur over de kwestie. Zo wil de partij weten waarom het stadsbestuur de vestiging van de Decathlon toch doorzet, terwijl verschillende ondernemersverenigingen nu aangeven dit niet te willen. Ook vraagt de SP hoe het stadsbestuur in de toekomst met soortgelijke projecten omgaat. Nu blijkt namelijk dat een grote groep ondernemers, zoals de ondernemers van het Spuimarktcomplex, uit de binnenstad niet zijn gepolst over deze ingrijpende ontwikkeling.

U bent hier