h

SP wil een versterking van bewonersorganisaties

4 december 2014

SP wil een versterking van bewonersorganisaties

De SP wil dat de bewonersorganisaties versterkt worden en dat er meer geld gaat naar de ondersteuning van deze organisaties. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De bewonersorganisaties doen goed en nuttig werk in de stad, wat de SP betreft verdienen deze organisaties alle steun. We willen dat ze daarom voldoende geld krijgen om hun activiteiten voort te zetten, bijvoorbeeld door extra geld vrij te maken voor de bewonersorganisaties via de stadsdelen".

Drie jaar geleden is de manier waarop subsidies gegeven worden aan bewonersorganisaties veranderd. Voorheen kregen de organisaties een subsidie waaruit ze ondersteuning en projecten konden betalen. Nu moeten de organisaties per project een aparte subsidie aanvragen. In de praktijk leidt dit tot veel papierwerk en verdwijnen van de administratieve ondersteuning, omdat deze niet vanuit de projectsubsidie betaald kon worden. "Er wordt nu gekozen door het stadsbestuur om weer een beetje terug te gaan naar de oude manier van subsidieverlenen, maar wat de SP betreft niet genoeg. De SP wil dat het Stadsbestuur ervoor kiest geen projectsubsidies meer te verlenen, maar voortaan een structurele waaruit de organisaties al hun activiteiten uit kunnen betalen", aldus Akhiat.

De wethouder lanceerde ook nog een voorstel waarbij vrijwilligers uit de ene wijk, aan de slag gaan als vrijwilliger in de andere wijk. De SP verwacht weinig heil van dit plan. Akhiat: "Het ligt veel meer voor de hand om actief te zijn voor je eigen wijk en daarmee de samenhang in de eigen wijk te verbeteren, dan voor een wijk aan de andere kant van Den Haag. Daarnaast helpt het invliegen van vrijwilligers uit een andere wijk de problemen niet uit de wereld. Een deel van het werk moet ook gedaan worden door betaalde krachten en dit levert dan meteen werkgelegenheid op. Het Collegeakkoord heet 'vertrouwen op Haagse kracht'. Wat de SP betreft zijn goed functionerende bewonersorganisaties belangrijk voor deze Haagse kracht".

U bent hier