h

College omarmt SP-voorstellen armoedebestrijding

10 december 2015

College omarmt SP-voorstellen armoedebestrijding

De SP is verheugd dat wethouder Baldewsingh (PvdA) met zijn armoedebeleid afstand neemt van de asociale koers van zijn voorganger Kool. Verschillende voorstellen op het gebied van armoedebestrijding die de SP in het verleden heeft gedaan zijn overgenomen door het college. Zo krijgen minima een tegemoetkoming in hun zorgpremie, wordt er extra geld uitgetrokken voor kinderen in armoede en wordt er een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ‘slimme Ooievaarspas’.

“Het is goed nieuws dat het afbraakbeleid van Kool nu wordt teruggedraaid”, stelde SP fractievoorzitter Bart van Kent tijdens de commissievergadering over armoedebeleid en schuldhulpverlening op 9 december. Zo vindt de SP het een goede zaak dat Haagse kinderen uit arme gezinnen worden geholpen met zogenaamde ‘kindpakketten’.

Al jaren pleit de SP voor de introductie van een zogenaamde ‘slimme Ooievaarspas’, die rekening houdt met het inkomen en de gezinsgrootte van de pashouder. Van Kent: “In de praktijk zien we dat minima die er in hun inkomen iets op vooruitgaan hier nadeel van kunnen ondervinden, doordat zij in een klap geen recht meer hebben op allerlei regelingen. Hiermee wordt werken in feite bestraft. Het nog ‘slimmer’ maken van de Ooievaarspas, waardoor er een glijdende schaal geldt voor voorzieningen, kan hier verandering in brengen.” Wethouder Baldewsingh heeft inmiddels toegezegd dit voorstel van de SP verder te gaan onderzoeken.

Helaas worden veel Hagenaars in de portemonnee getroffen door landelijk beleid, zoals de stijgende huurprijzen en het eigen risico in de zorg. Van Kent: “Hierdoor is het voor de gemeente dweilen met de kraan open.” De SP heeft de wethouder daarom opgeroepen om zijn partijgenoten in de regering aan te spreken op de rampzalige gevolgen van hun beleid.

Zie ook:

U bent hier