h

Van Rijn: Den Haag voldoet niet aan Wmo

4 december 2015

Van Rijn: Den Haag voldoet niet aan Wmo

De gemeente Den Haag voldoet bij de afhandeling van zorgvragen niet aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit blijkt uit de reactie van staatssecretaris Van Rijn op vragen van de SP Tweede Kamerfractie. Zowel in de Kamer als in de gemeenteraad trok de SP aan de bel over het feit dat de gemeente Den Haag bepaalde Wmo-aanvragen beoordeelt met een computerprogramma, zonder hierbij persoonlijk contact op te nemen met zorgbehoevenden.

In oktober 2015 werd de SP benaderd door een Haagse dame die op grond van het computerprogramma van de gemeente minder huishoudelijke hulp zou ontvangen dan voorheen. Een onderbouwing van deze vermindering werd niet gegeven. Na het indienen van een bezwaarschrift en een telefoongesprek met de gemeente kreeg deze dame er opeens drie kwartier extra zorg bij.

SP fractievoorzitter Bart van Kent: “Dit voorbeeld toont duidelijk aan dat je zorgvragen niet louter kunt beoordelen met een computerprogramma. Persoonlijk contact is essentieel om te bepalen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Als deze mevrouw niet zo vasthoudend was geweest door een gesprek met de gemeente af te dwingen, had ze nu veel minder zorg gehad.”

In een reactie op schriftelijke vragen van de SP hierover stelde wethouder Klein (CDA) dat de door de gemeente gehanteerde procedure voldoet aan het recht van Wmo-aanvragers op zorgvuldig onderzoek. Staatssecretaris Van Rijn oordeelt daar nu anders over. “De digitale aanvraagprocedure van enkelvoudige voorzieningen van de gemeente Den Haag voldoet op enkele onderdelen niet volledig aan de in de Wmo 2015 opgenomen eisen”, zo staat in de beantwoording van de SP Kamervragen. Volgens Van Rijn zou het Haagse college zich nu voorbereiden op een nieuwe werkwijze, die wel volledig voldoet aan de wet. De Haagse SP fractie zal dit proces nauwlettend in de gaten houden.

U bent hier