h

1,5 miljoen om meer Hagenaars thuiszorg te bieden

31 maart 2016

1,5 miljoen om meer Hagenaars thuiszorg te bieden

Op aandringen van de SP wordt de rijksbijdrage van 1,5 miljoen die bedoeld is om bezuinigingen op de thuiszorg op te vangen gebruikt om meer Hagenaars toegang te geven tot zorg. Het college wilde dit budget inzetten om mantelzorgers hulp bij het huishouden te bieden voor een voordelig tarief, maar deze regeling bleek amper aan te slaan. SP fractievoorzitter Bart van Kent: “Nu de zorg zo onder druk staat zou het doodzonde zijn om dit extra geld te verkwisten aan omslachtige regelingen. Vooral omdat er veel Hagenaars zijn die juist staan te springen om thuiszorg, maar hier door allerlei regeltjes geen recht op hebben.”

De suggestie van de SP is door wethouder Klein overgenomen tijdens een debat over de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Den Haag. Uit een nieuw rapport van de gemeente bleek dat de speciale waardebonnen voor mantelzorgers nauwelijks waren verkocht, waardoor het extra rijksbudget van 1,5 miljoen nog grotendeels op de plank ligt. Al tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar van 2015 zette de SP vraagtekens bij deze besteding van de extra middelen.

Maar ook op andere vlakken laat de toepassing van de Wmo in Den Haag volgens Van Kent nog te wensen over. Zo hekelt de SP al geruime tijd het feit dat Den Haag bepaalde zorgaanvragen beoordeelt met een computerprogramma, zonder dat er persoonlijk contact aan te pas komt. Van Kent: “Wij ontvangen signalen dat Hagenaars niet de zorg krijgen die ze daadwerkelijk nodig hebben, omdat het digitale formulier onvoldoende ruimte biedt om je verhaal kwijt te kunnen.” Op verzoek van de SP wordt binnenkort duidelijker op de gemeentelijke website aangegeven dat mensen hun zorgaanvraag ook telefonisch kunnen toelichten.     

U bent hier