h

‘Laat gegraai aan de top negatief meewegen bij aanbestedingen’

18 mei 2016

‘Laat gegraai aan de top negatief meewegen bij aanbestedingen’

Nu de Raad van State heeft geoordeeld dat de Haagse aanpak van topinkomens in strijd is met de wet, moet het college het kind niet met het badwater weggooien. Dit stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat in reactie op het nieuws dat wethouder De Bruijn de korting op subsidies bij 25 instellingen met graaiende topbestuurders terugdraait. “Deze tegenslag mag niet het einde betekenen van de strijd tegen zelfverrijking in de Haagse publieke sector. Daarom wil de SP dat exorbitante inkomens voortaan negatief meewegen bij aanbestedingen en waar mogelijk contracten met instellingen met graaiende topbestuurders worden beëindigd”, stelt Akhiat.

De SP vindt het niet te verkroppen dat tientallen instellingen die bij de gemeente aankloppen voor subsidiegeld ervoor kiezen om bestuurders ruim 2 ton per jaar te betalen. “Je moet daar maar het lef voor hebben als instelling die draait op belastinggeld”, stelt Akhiat. Uit de uitspraak van de Raad van State, die op 4 mei 2016 is gedaan naar aanleiding van de subsidiekorting die is opgelegd aan Brijder Verslavingszorg B.V., blijkt echter dat de gemeente gesubsidieerde instellingen enkel verplichtingen kan opleggen die te maken hebben met het subsidiedoel.

Akhiat: “Als de regels zo moeten worden geïnterpreteerd, is het wat de SP betreft de hoogste tijd voor nieuwe regels. Wij steunen dan ook de oproep van de wethouder aan minister Plasterk om snel met een wet te komen die de aanpak van lokale topinkomens wel mogelijk maakt.” Ook zal de SP bij het college aandringen op de ontwikkeling van alternatieve maatregelen, zoals het mee laten wegen van topinkomens bij het voortzetten van bestaande samenwerkingen en nieuwe aanbestedingen van de gemeente Den Haag.

U bent hier