h

'Stoere taal Wijsmuller is verdwenen'

23 juni 2016

'Stoere taal Wijsmuller is verdwenen'

Wethouder Wijsmuller (HSP, wonen) kondigde vorig jaar nog met veel bombarie aan de corporaties financieel te willen doorlichten. "De citroen moest verder worden uitgeperst, verwoordde hij poëtisch. Inmiddels lijkt het er eerder op dat de Haagse woningzoekende wordt uitgeperst", stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat.

Wethouder Joris Wijsmuller, die vorig jaar nog waarschuwde dat de voorraad sociale woningen in Den Haag door de bodem dreigde te zakken, beweert nu opeens dat de woningbouw in onze stad prima op orde is. Ook zijn stoere taal ten aanzien van de corporaties en hun karige bouwplannen is nergens meer te bekennen.

Begin dit jaar al bleek dat de soep in huize Wijsmuller niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend. Haagse raadsleden mochten toen uit De Telegraaf vernemen dat de onafhankelijke ‘doorlichting’ van de corporaties niet door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kon worden uitgevoerd, hoewel de wethouder deze verwachting vier maanden eerder wel breeduit in de media had gewekt. In plaats daarvan schakelde HSP’er Wijsmuller het adviesbureau Ortec Finance in om een analyse uit te voeren, in nauwe samenwerking met de corporaties.

Nu de resultaten van het Ortec-onderzoek op tafel liggen, vraagt de SP zich af of hier nu sprake was van een kritische doorlichting of een gezellig theekransje. Zo komt Wijsmuller in een begeleidende brief met de veelbelovende aankondiging dat hij met Vestia, Haag Wonen en Staedion in gesprek is over aanvullende nieuwbouwplannen, om vervolgens drie zinnen later aan te geven dat de financiële ruimte bij de corporaties hiervoor slechts summier is. Een staaltje verwachtingsmanagement dat niet bepaald het beeld schetst van Wijsmuller als stevige onderhandelaar. Daarbovenop prijst de Ortec-rapportage het feit dat er, ondanks het feit dat de grote drie corporaties ruim 2000 woningen minder konden leveren dan de gemeente aanvankelijk had geëist, toch geen geschil is ontstaan. “De wijze waarop wordt samengewerkt, draagt bij aan het onderlinge vertrouwen,” aldus de onderzoekers.

Vertrouwen? 
Menig Hagenaar die zich al jarenlang een slag in de rondte zoekt op Woonnet, zal zich afvragen: welk vertrouwen? Nog altijd is onduidelijk hoeveel extra sociale huurwoningen we kunnen verwachten, boven op de magere prestatieafspraken die Wijsmuller vorig jaar afsloot. Terwijl er in de gemeenteraad meerdere moties – waaronder drie van de SP – zijn aangenomen die oproepen tot ambitieuzere plannen op het gebied van sociale woningbouw. En nota bene Wijsmuller zelf voorspelt dat uit het nog te verschijnen onderzoek ‘Woon 2016’ zal blijken dat er de komende jaren een grotere kernvoorraad nodig zal zijn.

Kortgeleden werd duidelijk dat de HSP-wethouder wel degelijk tot meer in staat is, toen de plannen voor 88 sociale huurwoningen in het Spuikwartier bekend werden. Deze Staedion-woningen, die een aanvulling zijn op de bestaande prestatieafspraken, werden mede bekostigd uit een collegebudget ter waarde van 18 miljoen euro dat is bestemd voor betaalbare woningbouw. Op de veelvuldig gestelde vraag van de SP hoeveel geld er in deze pot resteert om andere nieuwbouwprojecten aan te jagen, zwijgt Wijsmuller echter in alle talen.

Wat de SP betreft, hebben Haagse woningzoekenden recht op duidelijkheid. Zij verdienen een wethouder die niet louter landelijk wanbeleid aanhaalt als excuus voor ondermaatse bouwplannen, maar in G4-verband protest aantekent bij minister Blok. Want het valt toch niet uit te leggen dat een corporatie die geliberaliseerde huurwoningen weer ‘sociaal’ maakt – naast bouwen een andere manier om de kernvoorraad op peil te houden – hiervoor wordt gestraft dankzij de invoering van de verhuurdersheffing? Haagse woningzoekenden verdienen bovendien een wethouder die garant staat voor voldoende betaalbare woningbouw en niet eentje die op de schoot van corporatiebobo’s zit. Daarom zal de SP blijven aandringen op aanvullende én bindende prestatieafspraken. 

Dit opinieartikel van Aisha Akhiat is gepubliceerd in de Den Haag Centraal van 23 juni 2016.

 

U bent hier