h

‘Geef Hagenaars huurverlaging’

19 januari 2017

‘Geef Hagenaars huurverlaging’

Foto: SP

De SP wil dat Hagenaars een structurele huurverlaging tot 400 euro per jaar krijgen. “De afgelopen jaren zijn de huren enorm gestegen, terwijl mensen er in hun inkomen niet op vooruit zijn gegaan”, stelt SP fractievoorzitter Bart van Kent. “Bovendien groeit de groep Hagenaars die in armoede leeft nog steeds. Aangezien een huurachterstand één van de belangrijkste oorzaken is waarom minima in de schulden terechtkomen, kunnen we met deze huurverlaging een serieuze slag slaan in het gevecht tegen armoede.”

Van Kent deed dit voorstel tijdens een bijeenkomst van de raad over armoede en schulden. In Utrecht en Amsterdam, waar de SP deelneemt aan het stadsbestuur, zijn al dergelijke huurverlagingen doorgevoerd. Van Kent: “Mensen met een klein inkomen merken iedere maand weer dat de huur een groot deel van hun budget opslokt. Door het voorbeeld van Amsterdam en Utrecht te volgen kan wethouder Baldewsingh (PvdA) deze mensen tegemoetkomen.”

Onder jongvolwassenen leiden de vier weken wachttijd die gelden bij het aanvragen van een bijstandsuitkering geregeld tot financiële problemen. “Het is onbegrijpelijk dat mensen tussen de 18 en 27 jaar eerst vier weken moet wachten voordat zij een bijstandsuitkering kunnen aanvragen en vervolgens nog weken moeten wachten totdat deze daadwerkelijk is toegekend. In die periode zitten zij zonder enig inkomen en lopen ze sneller het risico om in de schulden te komen. Dit geldt des te meer voor jongvolwassenen met kinderen”, stelt Van Kent. Om te zorgen dat Hagenaars hun volwassen leven niet met schulden hoeven te beginnen, stelt de SP voor om de wachttijd die geldt bij bijstandsaanvragen af te schaffen.

Wel constateert Van Kent dat het Haagse armoedebeleid de afgelopen jaren mede naar aanleiding van voorstellen van de SP de goede kant op is gegaan. Zo is het pakket aan maatregelen tegen armoede onder kinderen uitgebreid en wordt er meer gedaan om schulden te voorkomen. “Maar het feit dat er de afgelopen jaren 10.000 nieuwe huishoudens met een minimuminkomen bij zijn gekomen laat zien dat er nog veel werk te verzetten is. Met deze voorstellen willen we hier aan bijdragen”, aldus Van Kent. 

Zie ook:

U bent hier