h

Wijsmuller te slap om corporaties tot de orde te roepen

29 juni 2017

Wijsmuller te slap om corporaties tot de orde te roepen

De SP is verbijsterd over het feit dat het stadsbestuur geen scherpere bouwafspraken wil maken met de woningcorporaties. “De afspraak dat 30% van de nieuwbouw sociaal moet zijn blijkt al jaren boterzacht. Vorig jaar haalde het college slechts 6%”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. “Terwijl vele Hagenaars jarenlang op de wachtlijst moeten staan, is wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) nog altijd te slap om de corporaties tot de orde te roepen.”

Tijdens de behandeling van de Woonvisie deed de SP samen met de PvdA verschillende voorstellen om voortaan scherpere afspraken te maken met de woningcorporaties. Waar de prestatieafspraken uitgaan van 450 nieuwe sociale woningen per jaar, werden er in 2016 slechts 190 opgeleverd. 155 hiervan zijn bovendien DUWO-woningen, die uitsluitend toegankelijk zijn voor studenten. Akhiat: “Wethouder Wijsmuller beweert dat de bouwafspraken bindend zijn, maar hij weigert om aan het schenden ervan consequenties te verbinden.”

Het voorstel om voortaan sancties op te leggen als corporaties zich niet aan hun afspraken houden sloeg Wijsmuller in de wind, omdat dit volgens hem aan een volgend college is. Terwijl hij nota bene eerder aangaf dat de Woonvisie de basis vormt voor toekomstige prestatieafspraken. Ook het voorstel van de SP om de bouwachterstanden van de afgelopen jaren in te lopen met een actieplan kon niet op steun van het stadsbestuur rekenen. “Wat maar weer aantoont dat die 30%-norm van het college enkel voor de bühne is”, aldus Akhiat.

Middeldure huur

Wel steunde de raad het voorstel van de SP om de voorstellen uit het Amsterdamse actieplan voor middeldure huur onder de loep te nemen. Op initiatief van SP-wethouder Laurens Ivens worden er daar voortaan middeldure huurwoningen gereserveerd voor huurders met een inkomen tot 1,5 keer modaal en huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Akhiat: “Een dergelijk actieplan kan echt een uitkomst bieden voor Hagenaars die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kopen.”  

Zie ook:

U bent hier