h

Haagse politiek: wethouder Klein moet verantwoordelijkheid nemen voor daklozenopvang

16 februari 2018

Haagse politiek: wethouder Klein moet verantwoordelijkheid nemen voor daklozenopvang

De gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor een betere daklozenopvang en snel verbeteringen doorvoeren. Dat is de uitkomst van een fel debat in de Haagse Raad over het schokkende onderzoek van de Rekenkamer over de staat van de daklozenopvang in de stad. Uit het onderzoek bleek dat er een tekort is aan opvangplekken, goede begeleiding en dat daklozen vaak slechter uit de opvang komen dan toen ze erin kwamen. 
 
De PvdA, GroenLinks, de Haagse Stadspartij, ChristenUnie-SGP, SP en Groep de Mos namen geen genoegen met de gelaten reactie van wethouder Karsten Klein (CDA) op het onderzoek. De partijen dwongen samen onder andere af dat er kleinschalige opvang komt, dat er meer begeleiding komt door daklozen om hun leven weer op te bouwen, en dat daklozen de hele dag opgevangen kunnen worden in plaats van 's ochtends weer op straat gezet te worden. 
 
De zes samenwerkende partijen zijn verheugd met het aannemen van de flink wat verbetervoorstellen. “Nu als de wiedeweerga aan de slag met humane opvang, persoonlijke begeleiding en woonvoorzieningen die betaalbaar zijn, aldus PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. “Ik dank alle maatschappelijke organisaties die zo begaan zijn met dak- en thuislozen in onze stad voor al hun adviezen en vasthoudendheid. Vanaf nu zijn we solidair met de meest kwetsbare mensen in onze stad.”
 
Ook HSP raadslid Fatima Faïd is tevreden over de uitkomst van het debat: “Heel mooi dat daklozen nu eindelijk 24 uur per dag in de opvang terecht kunnen, in plaats van dat ze ’s ochtends op straat worden gezet. Goed dat we dit in Den Haag opnieuw gaan regelen.”  
 
ChristenUnie-SGP fractievoorzitter Pieter Grinwis vult aan: “Vanavond hebben we het hart van de stad laten spreken en een stap gezet in de richting van een Den Haag waar we beter omzien naar elkaar. We hebben drempels geslecht om mijden van zorg tegen te gaan en ervoor te zorgen dat niemand in Den Haag in de kou hoeft te staan."
 
Daarnaast gaat na voortdurend aandringen van partijen de winteropvang de hele winter open. GroenLinks fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “In dit klimaat is het niet humaan om mensen in de wintermaanden op straat te laten slapen. Ook worden mensen ‘s ochtends weer de kou in gestuurd. Door ons voorstel krijgen zij nu overdag een zinvolle dagbesteding. De wethouder heeft het totaal laten afweten voor dakloze mensen in deze stad. We zijn er nog lang niet, maar dit zijn stappen waar ik heel blij mee ben.”
 
De partijen zijn blij dat een meerderheid van de raad succesvol de handen ineen heeft geslagen om de daklozenopvang te verbeteren: “Niemand hoort dakloos te zijn, maar waar mensen geen dak boven hun hoofd hebben, moet dit goed, snel en menswaardig opgelost worden. Goede samenwerking tussen partijen heeft geleid tot voorstellen om problemen in de maatschappelijke opvang aan te pakken. Dat was hard nodig!” aldus SP fractievoorzitter Hanne Drost. 
 
Voor vertrekkend Groep de Mos raadslid Lex Kraft van Ermel was dit zijn laatste raadsvergadering: “Dakloosheidsbeleid verdient een nieuw dak. Deze avond draagt de dakpannen aan. In mijn laatste raad zo'n mooie samenwerking. Petje af.”

U bent hier