h

Pak armoede onder werkende armen aan

21 februari 2018

Pak armoede onder werkende armen aan

Foto: Lesley Arp

'Veertig procent van de armen heeft werk en de groep werkende armen wordt steeds groter. Zowel landelijk als lokaal moeten we er werk van maken om deze zorgwekkende trend te stoppen', aldus SP-kandidaat Lesley Arp. Tijdens een debat georganiseerd door Delen Achter de Duinen op 16 februari deed Arp de oproep om lokaal het goede voorbeeld te geven in aanpak van armoede onder werkenden, bijvoorbeeld door de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt aan banden te leggen. 

Als het aan de SP ligt werkt de gemeente zo min mogelijk met uitzendkrachten. De partij stelt een flexnorm van maximaal 10% voor. Verder heeft de SP er in de afgelopen periode samen met jongerenvakbond Young and United voor gezorgd dat tientallen jongeren op de sociale werkplaats niet meer het minimum jeugdloon, maar een volwassen loon krijgen. Dat is niet alleen mooi voor deze jongeren: de gemeente laat op deze manier ook aan Haagse bedrijven zien hoe het wel moet.

Arp ging in debat met de HSP, NIDA en de FNV. 

U bent hier