h

SP en PvdA: ‘Snel structurele oplossing nodig voor achterstallig onderhoud Stuwstraat en Trekweg’

25 oktober 2018

SP en PvdA: ‘Snel structurele oplossing nodig voor achterstallig onderhoud Stuwstraat en Trekweg’

De fracties van de SP en PvdA hebben wethouder Revis om opheldering gevraagd naar aanleiding van een brief die Vestia de actievoerende bewoners van de Stuwstraat en Trekweg heeft gestuurd. Hierin staat dat de complexen pas over 8 jaar aan de beurt zijn voor renovatie of groot onderhoud. De SP en PvdA vinden het onacceptabel dat bewoners zo lang moeten wachten op een serieuze aanpak van het ernstig achterstallig onderhoud in deze straten. Bovendien willen de fracties dat Vestia de bewoners zeggenschap geeft over de manier waarop de woningen worden aangepakt.

SP-fractievertegenwoordiger Lesley Arp: “De problemen met achterstallig onderhoud in de Stuwstraat en Trekweg (o.a. schimmel, lekkages, isolatieproblemen en instabiele vloeren) beperken zich niet tot individuele klachten, maar zijn van structurele aard. Ze vragen om een structurele oplossing, maar Vestia kiest voor nog 8 jaar lang pappen en nathouden.” Volgens Arp is het 5 over 12. “Kinderen die door de schimmel astma hebben opgelopen, kinderen die niet binnen kunnen spelen door de slechte staat van de vloeren, chronisch zieken wiens medische hulpstukken uit de muur vallen, de lijst is lang en Vestia verzaakt duidelijk in haar onderhoudsplicht richting haar huurders.”

De SP en de PvdA willen dat verantwoordelijk wethouder Revis Vestia op het matje roept. Het is volgens de fracties aan Vestia om met keiharde bewijzen te komen die aantonen dat de corporatie niet eerder in staat is om het achterstallig onderhoud aan te pakken.

 

U bent hier