h

Duidelijkheid voor bewoners Moerwijk Oost

29 januari 2019

Duidelijkheid voor bewoners Moerwijk Oost

De SP wil duidelijkheid voor de bewoners van 48 woningen aan de Rechterenstraat (Moerwijk Oost). Al enige tijd is bekend dat het college in 2020 wil beginnen aan nieuwbouw op deze locatie. Toch bleek uit een buurtonderzoek van de SP dat veel bewoners nog niet weten wanneer de sloop begint, en wanneer zij een nieuwe woning krijgen toegewezen. ‘Vestia moet deze mensen gauw laten weten waar ze aan toe zijn’, aldus SP-fractievertegenwoordiger Lesley Arp.

Op 30 januari debatteert de commissie ruimte over de herstructurering van Moerwijk Oost. Verschillende woningcomplexen in deze buurt (veelal van corporatie Vestia) zullen op termijn gesloopt of gerenoveerd worden. Uit de plannen van het college blijkt dat de nieuwbouw die hiervoor terugkomt niet tot het goedkoopste segment sociale huur zal behoren. De SP sprak tijdens haar buurtonderzoek verschillende bewoners met een kleine beurs die met veel plezier in Moerwijk Oost wonen, en is bang dat dit dankzij de collegeplannen straks niet meer mogelijk is voor hen. Bovendien komt als deze bewoners gedwongen moeten verhuizen nog meer druk te liggen op de toch al schaarse Haagse voorraad sociale woningen in het allergoedkoopste segment.

Ook wil de SP weten of huurders die wegens sloop- of renovatieplannen hun huidige huurcontract moeten opzeggen te maken krijgen met de Rotterdamwet als zij willen terugkeren naar Moerwijk Oost. De SP is van meet af aan tegen de inzet van deze stigmatiserende wet in Den Haag geweest. 

 

 

 

U bent hier