h

Gebrek aan regie bij bouw fietsenstalling CS

6 februari 2019

Gebrek aan regie bij bouw fietsenstalling CS

Onlangs werd bekend dat de ondergrondse fietsenstalling bij Den Haag Centraal pas medio 2020 open kan gaan, en bovendien minstens 3,5 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens het stadsbestuur ligt dit vooral aan een verandering van de bouwtechniek. ‘Maar er zijn ook veel signalen dat de regie vanuit de gemeente sterk te wensen overliet’, stelt SP-fractievertegenwoordiger Lesley Arp. ‘Juist bij dit soort ingewikkelde grote projecten moet de gemeente alles op alles zetten om te zorgen dat de Haagse belastingbetaler, die ook nog eens extra lang tegen een bouwput moet aankijken, niet de dupe wordt.’  

Omdat er pas na de oplevering van de fietsenstalling (eind 2019) wordt begonnen met de bouw van woontorens op het Koningin Julianaplein, moet de fietsenstalling wegens veiligheidsredenen een half jaar dicht blijven. De kosten hiervan komen bij de gemeente terecht. Het college stelt dat zij pas in 2018 deze leegstand heeft voorzien, toen het veiligheidsplan voor de bouw van de torens klaar was. ‘Onbegrijpelijk’, vindt Arp. ‘In 2016 was het concept-plan voor de woontorens al af. Men had toen al moeten nagaan of dit bouwproject veiligheidsrisico’s met zich mee zou brengen voor het gebruik van de stalling.’  

Ook heeft de SP bedenkingen bij de gekozen contractvorm met de bouwer van de fietsenstalling, Design-Build-Maintain (DBM). Dezelfde contractvorm is gekozen voor de bouw van het Spuiforum: eveneens een project dat gepaard ging met kostenoverschrijdingen en vertragingen. Bij een DBM-contract is het essentieel dat de gemeente niet achteraf met allerlei nieuwe wensen komt voor de aannemer. De bouw van de fietsenstalling is een ingewikkeld project, mede door het feit dat er nog woontorens bovenop komen. Deskundigen vragen zich af of een DBM-contract wel verstandig is bij projecten in een complexe hoogstedelijke omgeving. De SP heeft geopperd een werkbespreking te houden over het gebruik van DBM-contracten bij grote projecten.

 

Zie ook:

U bent hier