h

Huurders nomineren Marcel van Hooijdonk als ‘Huisjesmelker van het jaar’

8 april 2019

Huurders nomineren Marcel van Hooijdonk als ‘Huisjesmelker van het jaar’

Foto: SP

Op 6 april hebben huurders van de Binckhorstlaan 131 hun huisbaas genomineerd voor de Huisjesmelker van het Jaar-verkiezing. Samen met ROOD, jong in de SP hebben ze Marcel van Hooijdonk uitgenodigd om hem een petitie te overhandigen. Deze petitie is door meer dan vijftig bewoners ondertekend. Ook wilden de huurders hun huisbaas een cheque van -750 euro overhandigen en een cadeau. Huisbaas Van Hooijdonk kwam niet opdagen.

 

Huurders willen meerdere zaken aankaarten met hun actie. Zo hebben alle bewoners 250 euro of meer moeten betalen voor het tekenen van hun contract, terwijl dit niet mag volgens de wet. Ook moesten sommige huurders verplicht verhuizen, maar hebben ze nooit de verplichte verhuisvergoeding van minimaal 500 euro gekregen. Ook is er 150 euro per persoon betaald voor services die niet worden uitgevoerd. De huurders zijn, ondanks het feit dat Van Hooijdonk niet kwam opdagen, van plan om door te gaan met hun acties. ROOD zal hen hierin blijven steunen.

 

Ook de Haagse SP gemeenteraadsfractie heeft samen met GroenLinks aandacht gevraagd voor de situatie van de huurders aan de Binckhorstlaan 131. Zo hebben beide fracties het college gevraagd of zij bereid is een proceskostenfonds in het leven te roepen, zodat huurders meer mogelijkheden hebben om onwettige contract- of bemiddelingskosten terug te vorderen. De gemeente Amsterdam heeft al een dergelijk fonds. Ook hebben GroenLinks en de SP voorgesteld dat het Huurteam meer mogelijkheden zou moeten krijgen om huurders bij te staan bij wie onterechte kosten in rekening zijn gebracht. Beide voorstellen worden door het college meegenomen in de pilot 'Handhaving Goed Verhuurderschap' van de gemeente.

 

SP fractievertegenwoordiger Lesley Arp: ‘Nu onze stad steeds meer opleidingen en studenten aantrekt, neemt ook het risico op misstanden toe, omdat huisbazen en bemiddelingsbureaus munt willen slaan uit de woningnood. Het stadsbestuur moet alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat studenten niet het slachtoffer worden van onwettige praktijken.’ De SP zal er scherp op toezien of de maatregelen van het college in de praktijk ook gaan leiden tot een betere bescherming van huurders.

U bent hier