h

Na vier jaar krijgen kooplieden Haagse Markt gelijk

19 juli 2019

Na vier jaar krijgen kooplieden Haagse Markt gelijk

Foto: SP Den Haag

De Haagse Markt gaat de SP al jaren aan het hart. Onze Haagse Markt is befaamd in binnen- en buitenland met zijn multiculturele en sociale karakter. In 2015 deed de SP al een onderzoek naar de renovatie van de Haagse Markt, na het spreken van een zestigtal ondernemers. Nu heeft de Haagse rekenkamer een onderzoek gedaan naar de tarieven van de Haagse Markt. Veel van de zorgen van ondernemers blijken werkelijkheid te zijn geworden: bezoekersaantallen zijn gedaald, beloften zijn niet nagekomen, niet iedere ondernemer wordt op dezelfde wijze behandeld, er is gebrekkige communicatie en de vaste lasten zijn gestegen.

Deze zorgen om de vaste lasten die eerder in het SP-onderzoek naar voren kwamen blijken, drie jaar na de oplevering van de vernieuwde Haagse Markt, meer dan terecht: de huur is met 71% gestegen ten opzichte van het oude model, als de huur in samenhang met de daling van het marktgeld wordt bekeken is de stijging 17%. Dit vindt de SP schrikbarend hoog. SP fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot: ‘Al in 2015 heeft mijn fractie deze zorgen geuit richting het college, daar is toen niks mee gedaan. Het is wrang dat nu 4 jaar later blijkt dat die ondernemers al die tijd gelijk hadden. Compensatie is dan ook op zijn plaats.’ In 2015 heeft het college op onze schriftelijke vragen geantwoord dat er niks mis is met het communicatieproces en dat het continue wordt verbeterd. Ook gaf het college aan strikt te handhaven op naleving en regelgeving. Nu blijkt, in het licht van het onderzoek van de rekenkamer het tegenovergestelde waar te zijn.

De rekenkamer concludeert verder in haar onderzoek dat het marktgeld niet goed verdeeld is onder de ondernemers, er geld is betaald voor afspraken die niet volledig zijn nagekomen en de tarieven nu meer dan kostendekkend zijn terwijl dat niet de afspraak was. De marktondernemers betalen nu ook voor de handhaving van de marktmeester, juridische medewerkers en juridische proceskosten, wat voorheen niet zo was. Zaken als de promotie van de markt, ongediertebestrijding en sneeuwruimen werden ook eerst bekostigd door de gemeente en nu niet meer. Kortom: er wordt minder gedaan voor de marktondernemers terwijl ze er meer voor betalen. Voor al deze fouten zijn ondernemers tot op heden niet gecompenseerd. In oktober zal de raad hierover spreken en de SP wacht met enig ongeduld de reactie van het college af op de bevindingen van de Haagse rekenkamer.

Het rapport dat de SP in 2015 schreef naar aanleiding van gesprekken met zestig marktkooplieden is hier te lezen.

 

 

U bent hier