h

Geen sloop zonder zeggenschap

24 juni 2021

Geen sloop zonder zeggenschap

Foto: sp den haag / sp den haag

De SP Den Haag heeft een enquête opgesteld voor bewoners van de Zichten, Gaarden en Dreven met de vraag of ze willen dat hun woning wordt gerenoveerd of gesloopt. Uit de tussentijdse resultaten komt een duidelijk beeld naar voren: namelijk dat de meeste respondenten met een eengezinswoning tegen de sloop van hun woning zijn. Dit bleek ook tijdens de vele gesprekken die de afdeling heeft gevoerd met bewoners in de buurt.

Lesley Arp: “De groep huurders die nog naar tevredenheid in de wijk woont wordt opgeofferd zodat woningcorporatie Staedion en wethouder Balster de redders van Zuidwest kunnen uithangen. Maar wat de SP betreft kan er van sloop zonder zeggenschap geen sprake zijn. Als blijkt dat straten in meerderheid tegen sloop zijn, moet de optie van renovatie worden onderzocht. Dat is nu niet gebeurd.” Alhoewel er tot nu toe 58 reacties zijn binnen gekomen, geven de cijfers wel een duidelijk beeld: 44 respondenten zijn voor renovatie en 14 voor sloop. In totaal zijn 3 bewoners met een eengezinswoning voor sloop en 31 voor renovatie. Voor bewoners met een portiekwoning is dit aantal redelijk gelijk, 11 zijn voor sloop en 12 voor renovatie. Veelgehoorde geluiden zijn dat bewoners bang zijn niet terug te kunnen keren, dat het te duur zal zijn om twee keer te verhuizen en dat men in een kleinere woning terecht zal komen met een veel hogere huur. “Twee keer verhuizen op mijn leeftijd en met een klein maandelijks budget zie ik echt niet zitten”, stelt een bewoner. Ook voelen bewoners zich niet gehoord: “Er is geen gehoor gegeven aan de wensen van een grote meerderheid van de bewoners. Ik vind het oneerlijk dat ik geen vergelijkbare woning kan krijgen en vind dat de eengezinswoningen nog te goed zijn om te slopen.” En een andere bewoner: “De schijn wordt gewekt dat we mee mogen praten, maar de werkelijkheid is anders. In mei ontvingen we op zondagmorgen een flyer (Staedion-Heijmans-gemeente) waarin stond dat er een voorlichtingsavond was gepland een paar dagen later. Als je al weken geleden een andere afspraak hebt gepland, noem ik dit late informeren "onbehoorlijk en onbegrijpelijk bestuur".” Ook zijn er bewoners die er al tientallen jaren wonen en niks zien in sloop: “We wonen er 40 jaar. We vinden dat de woning gerenoveerd kan worden. Willen na 40 jaar niet verkassen.” Bovenstaande cijfers zijn een tussenresultaat, de enquête blijft online staan en mensen worden nog steeds opgeroepen deze in te vullen: www.denhaag.sp.nl/sloop. Wij als SP zullen ons blijven inzetten om de stemmen van de bewoners te laten horen.

U bent hier