h

Spannend wonen in de Laakhaven

20 december 2012

Spannend wonen in de Laakhaven

In het nieuwe bestemmingsplan van Laakhaven-west en Petroleumhaven wordt opnieuw mogelijk gemaakt dat het LPG-station aan de Neherkade blijft. Ook wordt voorgesteld om in een straal van 150 meter woningen te bouwen van dit station. "Op deze manier wordt het wel erg spannend wonen op deze plek. Wanneer zich een calamiteit voordoet bij bijvoorbeeld het bijvullen van het station, is de veiligheid niet voldoende geborgd. Een onwenselijke situatie wat de SP betreft" aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Al eerder in 2009 vroeg de SP aandacht voor de onveilige situatie rondom het LPG-station. Toenmalig SP-raadslid Tymen Colijn diende toen een voorstel in om het station te verplaatsen, dit voorstel werd overgenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Ruim drie jaar later constateert de SP dat er niets gedaan is met dit voorstel, het station staat doodleuk weer in het bestemmingsplan. Ook blijkt dat de PvdA-wethouder Norder geen enkele moeite heeft gedaan om het station te verplaatsen. Daarnaast is er geen enkele noodzaak om juist op deze onveilige plek woningen te bouwen, toch wil men onder de noemer van het project stadswoningen Soho C op deze plek woningen bouwen.

De wethouder gaf aan dat men de veiligheid gaat proberen te borgen door alleen LPG-tankwagens met hittebestendige tanks toe te staan. Ook zou het station alleen bijgevuld mogen worden overdag, dan zijn minder mensen in de nabije omgeving aanwezig. En zouden de woningen in de omgeving van het station alleen bestemd zijn voor mensen die zelfredzaam zijn en daardoor bij een calamiteit vlot kunnen vluchten. De SP vindt dat met deze maatregelen de veiligheid nog niet voldoende gewaarborgd is. "Dit is natuurlijk de omgekeerde wereld. Je zal maar net een vrije dag hebben en je oma op bezoek hebben die slecht ter been is. Wanneer er dan een calamiteit voordoet ben je de pineut. Daarnaast zijn de hittebestendige tankwagens niet afdwingbaar volgens Europese regels. Wanneer bijvoorbeeld een Poolse tankwagen het station bijvult, kan het alsnog fout gaan. Ik wil daarom niet instaan voor dit grote risico!" aldus Gyömörei.

De SP heeft ook een brief gestuurd naar de andere raadsleden met het verzoek het onderwerp uit te stellen voor de raadsvergadering van 20 december, zodat het onderwerp goed besproken kan worden in de volgende commissievergadering in januari.

U bent hier