h

Onderzoek naar ontslagen in de zorg

22 januari 2014

Onderzoek naar ontslagen in de zorg

De SP start een landelijk onderzoek naar de ontslagen in de zorg. De partij krijgt in Den Haag en in de rest van het land veel meldingen over ontslagen in de zorg. Reden voor SP-Kamerlid Renske Leijten om een onderzoek te starten naar deze meldingen. Kandidaat-raadslid voor de SP, Hanne Drost: "In Den Haag worden door de bezuinigingen veel verzorgingshuizen bedreigd met sluiting. Dit is niet alleen funest voor de bewoners van deze verzorgingshuizen, maar ook voor het personeel dat soms de keuze krijgt voor het inleveren van salaris of ontslag. De SP roept daarom iedereen die werkzaam is in de zorg, de enquête in te vullen".

 

Al eerder vroeg de SP aandacht om de dreigende sluiting van verzorgingshuizen en ontslagen in de zorg. Door de ontslagen belandt goed gekwalificeerd personeel op straat, dit is een aderlating voor de zorg. In de enquête van de partij wordt ook gevraagd naar de ervaringen van zorgpersoneel met flexwerkers, uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel. Ook wil de partij meer te weten komen over wachtlijsten in de jeugdzorg en beschikbaarheid van dagbesteding voor bewoners. "De SP strijdt in zowel de Tweede Kamer, als in de gemeenteraad van Den Haag voor goede en menswaardige zorg. Als de kabinetsplannen doorgaan krijgt de gemeente er veel extra taken bij op het gebied van zorg. Op deze zorgtaak dreigt fors bezuinigd te worden, bezuinigingen waar de SP zich tegen verzet. Stem daarom op 19 maart op de SP", aldus Drost.

U bent hier