h

Nog steeds veel onduidelijk Bed and Breakfasts

11 maart 2014

Nog steeds veel onduidelijk Bed and Breakfasts

Uit antwoorden op vragen van de SP blijkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn rondom de vestiging van Bed and Breakfast (B&B) in Den Haag. Aanleiding voor SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei om vervolgvragen te stellen. Een eerste succes is er al wel, het gemeentebestuur geeft toe en gaat de bestaande regels nog eens tegen het licht te houden en met een eenduidig kader komen.

"In de praktijk blijkt nu nog vaak dat per bestemmingsplan en wijk de regels rondom B&B's verschillend worden toegepast. Dat moet wat de SP betreft anders. Voor de ondernemers en de inwoners moeten de regels helder zijn, duidelijk zijn en overal hetzelfde worden toegepast. De SP is voorstander van B&B's in de stad, maar dus wel volgens heldere regels", aldus Gyömörei. Uit jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld dat particulieren volgens de regels van de vereniging van eigenaren (VvE) niet altijd hun koopwoning mogen onderverhuren. Toch worden in de Haagse Toren aan het Rijswijkseplein meerdere kamers via een B&B te huur aangeboden. De SP vraagt zich af hoe dit met de VvE is geregeld en hoe de gemeente dit heeft getoetst.

Ook heeft de SP opheldering gevraagd over de handhaving. De pandbrigade zou de B&B's moeten controleren en handhavend moeten optreden indien de leefbaarheid aangetast wordt. De partij vraagt zich af hoe de pandbrigade precies handhaaft en hoe vastgesteld wordt of de leefbaarheid in het gedrang is. Gyömörei: "Handhaving en voorkomen van overlast is belangrijk in de Haagse wijken. De regels rondom B&B's zijn nu niet helder en transparant. Dit zorgt voor onduidelijkheid, ook bijvoorbeeld voor een ondernemer die een B&B wil starten en niet weet aan welke eisen moet worden voldaan. De SP is daarom voorstander van heldere regels en roept het stadsbestuur om de regels dan ook te verduidelijken".

U bent hier