h

Jonge WSW-ers krijgen volwassen loon

17 december 2015

Jonge WSW-ers krijgen volwassen loon

Vandaag werd bekend dat 29 Haagse medewerkers van de sociale werkvoorziening die nu nog het minimum jeugdloon verdienen per 1 januari 2016 een volwassen loon krijgen. Dit is het directe gevolg van een motie die op initiatief van de SP door een meerderheid van de raad werd aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling. Deze motie riep het stadsbestuur op om Den Haag ‘jeugdloonvrij’ te maken.

“Het is mooi dat wethouder Baldewsingh zo voortvarend aan de slag gaat met het bestrijden van dat asociale jeugdloon”, stelt SP fractievoorzitter Bart van Kent. Het SP-voorstel om Den Haag jeugdloonvrij te maken, dat op 5 november 2015 is aangenomen door de gemeenteraad, droeg het stadsbestuur op om jongeren die in dienst zijn van de gemeente of werkzaam zijn bij bedrijven die diensten leveren aan de gemeente voortaan een volwassen loon te betalen. Hoewel jonge Haagse ambtenaren al een volwassen loon betaald krijgen, komt het minimum jeugdloon nog wel voor binnen de gemeentelijke sociale werkvoorziening de Haeghe Groep.

De SP vindt het belachelijk dat een 18-jarige die hetzelfde werk doet als oudere collega’s slechts recht heeft op 45% van het volwassen minimumloon. Dankzij succesvolle acties van jongerenbeweging Young & United hebben verschillende gemeenten, zoals Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, zich inmiddels jeugdloonvrij verklaard.

Foto: Lesley Arp

Jongerenbeweging Young & United was ook van de partij op 5 november 2015, toen Den Haag op initiatief van de SP jeugdloonvrij werd verklaard

In totaal stelt de gemeente Den Haag 300.000 euro beschikbaar om jonge WSW-ers per 2016 een volwaardig salaris te bieden. 

Lees ook:

Zie ook:

U bent hier