h

Werkloosheid stijgt, banenplan college moet herzien worden

20 april 2016

Werkloosheid stijgt, banenplan college moet herzien worden

De SP wil dat het college haar ’10.000 banenplan’ snel gaat herzien, nu blijkt dat de werkloosheid het afgelopen jaar juist is gestegen. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van de gemeente dat het aantal werkzoekenden in Den Haag vorig jaar met bijna 9 procent is toegenomen en bovendien meer Hagenaars een bijstandsuitkering hebben. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: “Het college heeft tientallen miljoenen uitgetrokken voor een vaag actieplan dat nauwelijks nieuwe banen oplevert. Ondertussen is Den Haag kampioen jeugdwerkloosheid van de vier grote steden. Wat de SP betreft is het dus hoog tijd voor een concreet banenplan en een debat over de haperende banenmotor van dit stadsbestuur.”

Vorig jaar stelde de SP al voor om het zogenaamde ’10.000 banenplan’ door te laten lichten op effectiviteit. Bovendien wil de SP dat de vage plannen worden geschrapt en vervangen door het scheppen van nieuwe banen. Van Kent: “Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers van de Biesieklette een volwaardige baan bij de gemeente te bieden. Ook kan de gemeente jongeren aan het werk helpen via investeringen in de woningbouw en het onderhoud van onze wijken.”

Teveel geld op de plank

Ook wil de SP dat het stadsbestuur meer inzet op zorg en welzijn. Zo blijkt uit de jaarrekening van 2015 dat er miljoenen op de plank zijn blijven liggen. “Dat is uiterst wrang om te horen nu het aantal kinderen dat wacht op jeugdhulp stijgt en ook het aantal daklozen toeneemt”, aldus van Kent. De SP wil dan ook graag met het stadsbestuur in debat over manieren waarop deze miljoenen alsnog kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld om wachtlijsten weg te werken en meer mensen zorg te bieden.   

Zie ook:

U bent hier