h

Weer miljoenen aan zorggeld blijven liggen

18 april 2017

Weer miljoenen aan zorggeld blijven liggen

Foto: Karen Veldkamp

De SP in de Haagse gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk dat er in 2016 ruim 16 miljoen aan zorggeld op de plank is blijven liggen. SP fractievoorzitter Bart van Kent: “Het is diep triest dat het college geen lessen heeft getrokken uit de jaarcijfers van 2015. Toen bleef er een vergelijkbaar bedrag aan zorggeld over. Leg dat maar eens uit aan al die Hagenaars die de afgelopen maanden gekort zijn op hun thuiszorguren.”

De gemeente Den Haag sluit voor 2016 haar jaarrekening af met een voordeel van 57 miljoen. Bijna 30 miljoen hiervan bestaat uit overgebleven geld dat bestemd was voor de zorg en jeugdhulpverlening. “Als een gemeente zoveel geld overhoudt mag je op zijn minst verwachten dat de toegang tot de zorg tiptop in orde is”, stelt Van Kent. Helaas lijkt het tegenovergestelde waar. Zo blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer dat in bijna de helft van de gevallen de wettelijk toegestane wachttijd voor Wmo-aanvragen door de gemeente wordt overschreden. Ook signaleerde de SP de afgelopen maanden dat veel Hagenaars met thuiszorg er na herindicaties juist in zorguren op achteruit zijn gegaan. 

Het overgebleven zorggeld is niet het enige in de jaarrekening van 2016 dat verbazing wekt bij de SP. Zo kan het college niet zeggen hoeveel sociale huurwoningen er in 2016 bij zijn gekomen. Hierdoor kan de gemeenteraad ook niet toetsen of de weinig ambitieuze doelstelling van 450 nieuwe sociale huurwoningen per jaar is gehaald. Er is uitsluitend bekend dat het afgelopen jaar 397 sociale woningen in aanbouw zijn genomen. Van Kent: “Uit het nieuwste woononderzoek blijkt dat de vraag naar betaalbare woningen in Den Haag enkel zal toenemen. Er zullen voor 2019 duizenden sociale huurwoningen bij moeten. Met het tempo waarin wethouder Wijsmuller bouwt vrezen wij dat de wachtlijsten enkel zullen oplopen.”

 

U bent hier