h

Bureaucratisch systeem thuiszorgindicaties moet op de schop

29 maart 2017

Bureaucratisch systeem thuiszorgindicaties moet op de schop

Het nieuwe systeem waarmee de gemeente bepaalt hoeveel thuiszorg Hagenaars krijgen moet op de schop. Dit stelde SP fractievoorzitter Bart van Kent op 29 maart in een debat over de toegankelijkheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze maand ontving de SP diverse meldingen van Hagenaars die er door herindicaties in hulpuren fors op achteruit zijn gegaan.

Op 9 maart trokken tientallen thuiszorgmedewerkers aan de bel bij verantwoordelijk wethouder Karsten Klein (CDA). In een brandbrief stelden zij dat hun cliënten voortaan in aanmerking komen voor een basispakket (2 uur hulp), pluspakket (3 uur), of intensief pakket (5 uur). Door deze nieuwe werkwijze met standaardpakketten zijn sommige cliënten er wel zeven uur op achteruit gegaan.

Opmerkelijk is dat Klein in de raadsvergadering ontkende dat er met standaardpakketten wordt gewerkt. “De wethouder houdt vast aan zijn papieren werkelijkheid”, stelt Van Kent. “De realiteit laat echter zien dat dit bureaucratische nieuwe systeem juist leidt tot minder maatwerk, waardoor er bovendien roofbouw wordt gepleegd op thuiszorgmedewerkers.” Wat de SP betreft moeten cliënten daarom gewoon de hulpuren krijgen die zij nodig hebben. Klein heeft de herindicaties inmiddels stopgezet om nader onderzoek te doen naar cliënten die er in uren op achteruit zijn gegaan.

Wachttijden en vragenlijsten

Ander punt van zorg voor de SP is dat bijna de helft van de Wmo-aanvragen niet binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld. Dit concludeerde de Haagse Rekenkamer in een rapport over de toegankelijkheid van de Wmo. Bovendien ontvangt de SP signalen dat mensen die met spoed hulp nodig hebben, bijvoorbeeld door een operatie, ook soms ruim zes weken moeten wachten.

Positief is de SP over het feit dat Hagenaars in de toekomst op meerdere manieren hulp kunnen aanvragen bij de gemeente. “Al jaren wijzen wij het college erop dat veel mensen niet uit de voeten kunnen met het ingewikkelde online aanvraagformulier met 90 vragen”, stelt Van Kent. Wel zou hij graag zien dat het college hier meer vaart achter zet. “Het zou mooi zijn als Hagenaars zo snel mogelijk ook telefonisch hun hulpvraag kunnen doorgeven.”

U bent hier