h

Staedion belooft onderzoek naar stookkosten Stieltjesstraat

30 april 2018

Staedion belooft onderzoek naar stookkosten Stieltjesstraat

Foto: Kari Söderholm

Huurders van de Staedion-appartementen aan de Stieltjesstraat hebben zich deze maand verenigd in het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’. Deze kerngroep neemt het op voor bewoners die al jaren achtereen kampen met torenhoge eindafrekeningen voor hun energiegebruik. Met steun van Stichting De Buurt Bestuurt en de Haagse SP-fractie ging de bewonersgroep op 20 april het gesprek aan met Staedion. De bewoners hebben dit gesprek als positief ervaren.

Niet alleen de stookkosten kwamen in het gesprek aan de orde: ook de onderhoudsstaat van de laagbouw en de lopende betalingsregelingen van de bewoners die de eindafrekeningen niet kunnen betalen zijn uitgebreid besproken. De belangrijkste uitkomst van het gesprek is dat Staedion bereid is een nieuw onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de hoge stookkosten. Totdat dit onderzoek is afgerond zal Staedion de eindafrekening voor het stookjaar 2017-2018 bevriezen voor de huurders die wederom een aanzienlijk bedrag moeten bijbetalen. De SP vindt dit een goede eerste stap, en wacht de resultaten van het onderzoek met veel belangstelling af.

U bent hier