h

Waak voor verdringing bestaande bedrijven Binckhorst!

30 november 2018

Waak voor verdringing bestaande bedrijven Binckhorst!

Op donderdag 29 november stemde de raad over het Omgevingsplan Binckhorst: een zeer experimenteel plan met weinig duidelijke kaders, dat maar liefst 20 jaar zal lopen. Helaas moest de raad stemmen over dit plan terwijl de resultaten van een onderzoek naar mogelijke verdringing van bedrijven in het gebied nog niet bekend zijn. De SP drong met succes aan op een nadere evaluatie van de plannen zodra dit onderzoek en de nieuwe bedrijventerreinenstrategie van het college af zijn. Ook het voorstel van de SP om extra in te zetten op nieuwe mbo-banen en leerwerkplekken in het gebied haalde het. Ondanks deze mooie successen voelde de SP zich toch genoodzaakt tegen het Omgevingsplan te stemmen, omdat de raad nauwelijks kan bijsturen.

De Binckhorst is al 100 jaar het grootste binnenstedelijke werkgebied van Den Haag. Het gebied is uniek vanwege de vele ambachtelijke familiebedrijven en haar centrale ligging. In aanloop naar de behandeling van het Omgevingsplan in de raad hebben de bedrijvenvereniging en verschillende losse bedrijven gevraagd om betere beschermingsmaatregelen, zoals een zone die exclusief bestemd is voor bedrijvigheid. Het Omgevingsplan sluit daarentegen in geen enkel deelgebied van de Binckhorst wonen uit. Bovendien is het nog onduidelijk hoe de regel dat iedere extra bewoner in het deel van de Binckhorst met veel bedrijvigheid gepaard moet gaan met één extra arbeidsplek in de praktijk zal uitpakken. In september liet het college een onderzoek naar de mogelijke verdringing van bedrijven ten gevolge van het Omgevingsplan uitvoeren, dat helaas nog niet klaar was toen de raad over het plan moest stemmen. Ook de positie van de Binckhorst in de nog te verschijnen bedrijventerreinenstrategie van het stadsbestuur is nog niet bekend.

Dankzij SP meer aandacht voor bedrijven en werkgelegenheid

SP fractievoorzitter Hanne Drost: ‘De regel dat elke nieuwe bewoner moet leiden tot een nieuwe baan klinkt op papier heel mooi, en natuurlijk is de behoefte aan ruimte voor woningbouw groot. Maar als in werkelijkheid blijkt dat nieuwe bewoners en bestaande bedrijven tegenover elkaar komen staan, bijvoorbeeld omdat ze hinder van elkaar ondervinden, wordt uiteindelijk niemand daar gelukkig van. Als blijkt dat een striktere scheiding van wonen en werken in de Binckhorst toch noodzakelijk is, dan moet de wethouder tijdig ingrijpen. Zodat we geen broodnodige banen over de stadsgrenzen heen jagen.’

De SP is blij dat er op haar aandringen nog een nadere evaluatie van de regels aangaande bedrijvigheid komt. Mooi is dat deze evaluatie dankzij de SP in samenspraak met de bedrijven moet plaatsvinden, terwijl een vergelijkbaar voorstel van Groep de Mos hier niet om vroeg. Ook de extra inzet op meer mbo-banen en leerwerkplekken is voor de SP een mooie verbetering van het plan. ‘De Binckhorst is van oudsher een plek waar ambachtslieden hun liefde voor het vak aan de volgende generatie doorgeven, en dat moeten we zeker koesteren’, aldus Drost.

Angst voor nieuwe scheidslijn in de stad

Ook riep Drost het college op ervoor te zorgen dat de kloof tussen de Binckhorst en de aangrenzende Molenwijk zo klein mogelijk blijft. ‘Op allerlei gebieden geven Molenwijkers hun buurt een lager cijfer dan bewoners van andere Haagse wijken. We moeten ervoor waken dat de Trekvliet een nieuwe scheidslijn in onze stad wordt, en Molenwijkers juist mee laten profiteren van de nieuwe energie die los komt in de Binckhorst.’ Helaas kon deze oproep niet op steun van wethouder Revis rekenen, omdat hij de verbinding met de Molenwijk niet een onderdeel vindt van het Omgevingsplan.

Rol van de raad te beperkt

De behandeling van het Omgevingsplan in de raad ging gepaard met een stortvloed aan moties en amendementen. Veel van deze voorstellen beoogden de rol van de raad binnen het Omgevingsplan te vergroten, maar haalden het niet. Zo kan het college bijna alle concrete regels die gepaard gaan met het plan eigenhandig aanpassen, zonder toestemming van de raad te hoeven vragen.

In aanloop naar de stemming in de raad beloofde Revis de raad meer zeggenschap te geven over de regel die de verdeling van de typen woningen naar prijsklasse bepaalt: bijvoorbeeld dat 30% van de te bouwen woningen sociale woningbouw moet zijn, en 20% middeldure huur. Het aandeel sociale woningbouw is een politiek gevoelig vraagstuk, waarover binnen de coalitie de meningen uiteenlopen. Zo opperde de VVD in het verleden meermaals om de 30%-norm af te schaffen. Ook marktpartijen willen meer mogelijkheden om van deze regel af te wijken, en lobbyden hier actief voor in aanloop naar de behandeling van het Omgevingsplan. Toen tijdens het debat bleek dat wethouder Revis de verdeling van woningtypen op de Binckhorst toch eigenhandig wil kunnen aanpassen, zonder toestemming van de raad te hoeven vragen, vond de SP het niet langer verantwoord om voor het Omgevingsplan te stemmen. Uiteraard zal de SP de ontwikkelingen op de Binckhorst, met name aangaande de bedrijven die het gebied zo uniek maken, met veel belangstelling blijven volgen.

 

 

 

U bent hier