h

Buurten in de Buurt

De SP in Den Haag bezoekt regelmatig wijken in het kader van 'Buurten in de Buurt'. SP'ers bellen huis-aan-huis aan en vragen aan de wijkbewoners wat ze van de wijk vinden. 

29 januari 2014

Onderzoek naar Haagse ergernissen

De SP is gestart met een onderzoek naar de grootste Haagse ergernissen. De partij heeft afgelopen weekend aan het winkelend publiek gevraagd waaraan zij zich het meeste ergeren. Vaak worden de teveel en slecht gestalde fietsen in bijvoorbeeld de Grote Marktstraat genoemd. Op deze plek is behoefte aan meer en ruimere fietsenstallingen. Ook ergeren veel mensen zich aan het asociale gedrag op straat en in het verkeer. 
 
 

De fietsen die niet in de fietsenstalling gestald kunnen worden

Lees verder
23 januari 2014

Veiligheid en parkeren belangrijke thema's in Ypenburg

Veiligheid en parkeren blijken de inwoners van de wijk Ypenburg bezig te houden. Dit bleek tijdens een bewonersavond georganiseerd door de SP en het SP-wijkteam op woensdagavond 22 januari. Het overleg stond onder leiding van contactpersoon van het wijkteam en kandidaat-raadslid Bas van Woesik. "Veel bewoners maken zich zorgen over parkeren en onveilige tramovergangen. Wat de bewoners betreft mag de wijkagent bijvoorbeeld wel zichtbaarder in de wijk aanwezig zijn. Ook maken veel mensen zich zorgen over een tekort aan parkeerplaatsen", aldus Van Woesik.

Lees verder
20 januari 2014

Bewonersavond Ypenburg 22 januari

Op woensdag 22 januari organiseert het SP-wijkteam Ypenburg een bewonersavond. De avond start om 19.30 in het Piet Vink Centrum aan de Plesmanlaan 217. 

Lees verder
15 oktober 2013

Buurten in Ypenburg

Afgelopen zaterdag ging de SP in de wijk Ypenburg de deuren langs met het wijkteam van de partij die al actief is in de wijk. De komende tijd zal de Haagse afdeling een onderzoek uitvoeren onder de inwoners in Ypenburg. Het onderzoek gaat onder andere over de leefbaarheid in de wijk en de tevredenheid van de inwoners. Deze zaterdag kon de SP in ieder geval rekenen op veel positieve reacties van mensen in de wijk. Veel mensen maakten graag een praatje met de SP'ers aan de deur.

Lees verder
6 oktober 2013

Winkeliers Ypenburg klagen over gebrek samenwerking gemeente

Begin deze maand was het MKB-team van de SP in winkelcentrum Ypenburg. Het team ging buurten bij de lokale ondernemers en vroeg naar de stand van zaken en eventuele verbeterpunten in het centrum. Het winkelcentrum heeft een kleine wijkfunctie en is vooral functioneel van aard met winkels, wat horeca en een supermarkt.

Lees verder
26 augustus 2013

Bezoek Weimarstraat zorgt voor verrassende inzichten

Het MKB team van de SP was vorige week zaterdag op bezoek bij de winkeliers in de Weimarstraat om onder ondernemers te peilen wat er speelt. Gezien de vakantieperiode was het rustig in de winkelstraat. En was er gelegenheid om met een aantal ondernemers uitgebreid van gedachten te wisselen. De Weimarstraat is een typisch lange Haagse winkelstraat die gekenmerkt door veel kleinere winkels en niet veel horeca. De bereikbaarheid is door het eenrichtingsverkeer best problematisch en ook parkeren is niet altijd gemakkelijk. Dankzij de nieuwe vuilcontainers is er weinig vuil op de straat. De buurt is in de laatste jaren gelukkig een stuk veiliger geworden.

Lees verder
23 augustus 2013

Buurten bij voetbalverenigingen GONA en Te Werve

In het kader van het buurtonderzoek dat het SP-wijkenteam uitvoert in Vrederust zijn SP'er Bas van Woesik en ROOD-lid Andreas Kort op 17 augustus op bezoek geweest bij de voetbalclubs GONA en Te Werve waar zij hebben gesproken met de beide besturen van deze verenigingen. Al gauw werd duidelijk dat het voorbestaan van beide clubs in gevaar is. Doordat de mensen die vroeger in Vrederust zijn opgegroeid steeds meer richting buitenwijken vertrekken en daardoor niet meer actief zijn voor de verenigingen, maakt het bestuur zich steeds meer zorgen over de toekomst.

Lees verder
21 augustus 2013

Bezuinigingen zichtbaar in Vrederust

Begin dit jaar is de bibliotheek in Vrederust gesloten, op de Ambachtsgaarde is nu een tijdelijke bibliotheek gevestigd in een noodgebouw. Tijdens het bezoek van het SP-wijkteam aan de buurt, kwamen SP'ers de tijdelijke bieb tegen. Bestuurslid Hannie van der Sman: "De bezuinigingen worden op deze manier pijnlijk duidelijk in deze week. Voorheen had men een volwaardige bibliotheek in de wijk zitten. Nu staat er een noodgebouw wat maar drie dagen in de week open is, met een kleine collectie voor kinderen tot 12 jaar en minder mobiele ouderen. Heel belangrijk, alleen is een bibliotheek zoveel meer. Bijvoorbeeld een ontmoetingsplek in de wijk en een plek waar jongeren uit de wijk huiswerk maken. Dit is nu verloren gegaan."

Lees verder
9 augustus 2013

Buurten in de buurt: Vrederust

Afgelopen woensdag ging de SP weer de Haagse wijk Vrederust in om te buurten. De SP'ers werden hartelijk ontvangen door de bewoners. De gesprekken gingen over plus- en minpunten in de wijk en natuurlijk over andere actuele onderwerpen in de politiek. De bezuinigingen van het kabinet zorgen ervoor dat mensen onzeker zijn over de toekomst. Zo vragen bewoners zich af hoe ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen, wanneer er door de VVD en PvdA nog meer bezuinigd gaat worden. Verder zijn de bewoners over het algemeen erg blij met de ondergrondse vuilcontainers. Helaas worden de containers ook door een aantal bewoners gebruikt om groot vuil naast te zetten. Hierop mag extra gecontroleerd worden volgens de bewoners.

Lees verder
22 juli 2013

MKB-tour doet winkelgebied Fahrenheitstraat aan

Op vrijdag 19 juli bracht het MKB-team van SP Den Haag een bezoek aan de winkeliers in winkelgebied Fahrenheitstraat. Behalve de Fahrenheitstraat omvat dit gebied tevens de Thomsonlaan en kenmerkt zich door een grote diversiteit aan winkels en horecagelegenheden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier