h

Wijsmuller dupeert woningzoekenden met ondermaatse bouwambities

4 april 2017

Wijsmuller dupeert woningzoekenden met ondermaatse bouwambities

Foto: FaceMePLS

Wat de SP betreft moet wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) dringend nieuwe bouwafspraken maken met de woningcorporaties. Momenteel geldt slechts de karige bouwambitie van 450 sociale woningen per jaar. Maar in 2016 waren er alleen al 461 corporatiewoningen nodig om vluchtelingen te huisvesten. “Als Wijsmuller zijn bouwambities niet bijstelt dupeert hij niet alleen woningzoekenden, maar ondermijnt hij ook de solidariteit met de vluchtelingen die naar onze stad komen”, waarschuwt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. “De tijd van mooie woorden is echt voorbij: Wijsmuller moet nu gaan leveren.”

Uit een recente evaluatie van de bouwafspraken blijkt dat de wachttijden voor woningzoekenden in 2016 zijn opgelopen van 32 naar 40 maanden. Het aantal mensen in de regio met een urgentiestatus nam de afgelopen jaren met 23% toe. Hierdoor moeten andere woningzoekenden langer wachten. Bovendien groeit het aantal huishoudens met een laag inkomen, waardoor de behoefte aan betaalbare woningen toeneemt. Volgens de huidige afspraken met de gemeente moeten de 3 grote corporaties (Staedion, Vestia en Haag Wonen) gegarandeerd 67.000 sociale huurwoningen aanbieden. Maar volgens recente prognoses zouden hier in 2019 3000 woningen bij moeten. Al deze cijfers zijn voor de SP reden om alarm te slaan.

In 2015 stelde het college de ambitie vast om bovenop de wettelijke taakstelling 700 extra vluchtelingen in Den Haag te huisvesten. Wijsmuller gaf hierbij aan dat deze verhoogde ambitie niet mocht leiden tot hogere wachtlijsten. “Nu door verschillende oorzaken de wachtlijsten toch oplopen, lopen we het risico dat de solidariteit met vluchtelingen afbrokkelt”, constateert Akhiat. “Terwijl zij niet de woningnood hebben veroorzaakt. Juist deze wethouder, die altijd zo fel van leer trok tegen zijn voorganger Norder, zou hierin zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.” Akhiat vraagt het college daarom om binnen een maand aanvullende en bindende bouwafspraken te maken met de woningcorporaties. Ook wil de SP van Wijsmuller weten welke maatregelen hij neemt als de corporaties niet met extra bouwplannen komen.

U bent hier