h

Geen excuses Revis aan marktkooplieden Haagse Markt

5 juli 2017

Geen excuses Revis aan marktkooplieden Haagse Markt

Foto: SP Den Haag

De SP betreurt het dat wethouder Revis (VVD) geen excuses wil aanbieden over de rommelige communicatie over de nieuwe tarieven voor marktkooplieden op de Haagse Markt. Fractievertegenwoordiger Hanne Drost: “Een onderzoek naar de gang van zaken op de markt, dat op verzoek van de SP is uitgevoerd, laat zien dat veel marktkooplieden niet wisten dat de gemeente extra servicekosten zou vragen. Het had de wethouder gesierd als hij zich hiervoor had verontschuldigd, zeker gezien de spanningen die al jaren tussen de marktkooplieden en de gemeente spelen.”

In aanloop naar de grootscheepse renovatie van de Haagse markt heeft de gemeente voortdurend aangegeven dat er een kostendekkend markttarief zou komen. Hierdoor gingen de marktkooplieden ervan uit dat de servicekosten wel in het markttarief zouden zitten. Sinds de renovatie worden de marktkooplieden geconfronteerd met veel verschillende kostenposten, waaronder het markttarief, de unithuur, servicekosten, promotiegeld en ongedierte- en gladheidsbestrijding.

De SP vindt het dan ook jammer dat het onderzoek naar de Haagse Markt weinig inzicht bood in de totale kosten, terwijl hier juist zoveel om te doen was bij de marktkooplieden. Zo heeft de gemeente gedurende de renovatie enkel een integraal kostenoverzicht gedeeld met vertegenwoordigers van de marktkooplieden en is deze informatie niet bij individuele ondernemers terechtgekomen. Op verzoek van de SP gaat wethouder Revis nu inzichtelijk maken hoe de opstapeling van kosten voor verschillende marktkooplieden uitpakt.

Ook stelt het onderzoek dat de gemeente niet duidelijk onderbouwt waarom bepaalde kosten worden doorgerekend in het marktgeld. Zo komt het tarief voor een groot deel voort uit personeelskosten van de gemeente die niet nader zijn gespecificeerd. In het commissiedebat over het onderzoek naar de Haagse Markt beloofde Revis met een nadere onderbouwing van deze kosten te komen. “We hopen dat de marktkooplieden hiermee eindelijk de duidelijkheid krijgen die ze verdienen, want de communicatie van de gemeente verdient tot nu toe echt geen schoonheidsprijs”, aldus Drost.

In 2015 sprak de SP een zestigtal marktkooplieden over de grootscheepse renovatie die toentertijd liep. Hieruit bleek dat zij zich nauwelijks gehoord voelden door de gemeente.

 

U bent hier