h

Haagse Markt

5 juli 2017

Geen excuses Revis aan marktkooplieden Haagse Markt

Foto: SP Den Haag

De SP betreurt het dat wethouder Revis (VVD) geen excuses wil aanbieden over de rommelige communicatie over de nieuwe tarieven voor marktkooplieden op de Haagse Markt. Fractievertegenwoordiger Hanne Drost: “Een onderzoek naar de gang van zaken op de markt, dat op verzoek van de SP is uitgevoerd, laat zien dat veel marktkooplieden niet wisten dat de gemeente extra servicekosten zou vragen. Het had de wethouder gesierd als hij zich hiervoor had verontschuldigd, zeker gezien de spanningen die al jaren tussen de marktkooplieden en de gemeente spelen.”

Lees verder
28 september 2016

'Onderzoek financiële gevolgen verbouwing Haagse Markt'

Foto: SP Den Haag

De SP wil dat de keuzes die zijn gemaakt tijdens de grootscheepse renovatie van de Haagse Markt en de financiële gevolgen hiervan kritisch tegen het licht worden gehouden. “Signalen van marktkooplui wekken de indruk dat er veel geld is weggegooid gedurende de opknapbeurt van de markt”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. “Nu bovendien blijkt dat de ondernemers sindsdien opgescheept zitten met extra kosten, lijkt het erop dat hier het credo ‘goedkoop is duurkoop’ hier van toepassing is. Een onderzoek, bijvoorbeeld uitgevoerd door de Rekenkamer, kan ons helpen lessen te trekken uit het renovatieproces.”

Lees verder
16 oktober 2015

Vragen over inschrijfgeld voor plekken Haagse Markt

Foto: SP Den Haag

De SP wil weten of ondernemers die hebben meegedongen naar een plek op de Haagse Markt maar niet zijn geselecteerd hun inschrijfgeld terugkrijgen van de gemeente. Op 9 oktober berichtte Omroep West dat maar liefst 160 kooplui zich hadden ingeschreven, maar dat er slechts 10 plekken beschikbaar waren. "Belangstellenden moesten allemaal 105 euro inschrijfgeld betalen. Voor kleine ondernemers ligt het geld niet voor het oprapen. Wij willen daarom weten wat de gemeente met deze inschrijfgelden gaat doen", aldus SP gemeenteraadslid Jerry Snellink.

Lees verder
1 juni 2015

Enthousiaste reacties op marktrapport

Tijdens een bezoekje van de SP aan de Haagse Markt op zaterdag 30 mei werd enthousiast gereageerd op het onderzoeksrapport ‘Haagse Markt: deel van het Haagse Hart’. Dit rapport is gebaseerd op gesprekken met zestig marktkooplui en is een bundeling van hun voornaamste zorgen en klachten. Zo voelen zij zich bijvoorbeeld onvoldoende betrokken bij de grootscheepse renovatie van de markt.

Lees verder
28 mei 2015

Marktkooplui nauwelijks betrokken bij renovatie Haagse Markt

Foto: SP Den Haag

De ondernemers van de Haagse Markt voelen zich onvoldoende betrokken bij de grootscheepse renovatie die hier gaande is. Dit blijkt uit een reeks uitgebreide gesprekken die de SP heeft gevoerd met zestig marktkooplui. Zo ervaren velen van hen dat hun vragen en klachten niet serieus worden genomen. “Deze ondernemers hebben al genoeg voor hun kiezen gehad met de stijgende lasten en het teruglopende bezoekersaantal. De SP wil daarom dat het college haar uiterste best doet om de onrust op de markt weg te nemen”, stelt gemeenteraadslid Aisha Akhiat.

Lees verder
28 januari 2015

Onderzoek Haagse Markt in volle gang

De SP neemt op dit moment een enquête af onder ondernemers op de Haagse Markt. Het onderzoekt richt zich op de renovatie van de markt en de wensen van de ondernemers die op de markt staan. SP-organisatiesecretaris en trekker van de actie Hannie van der Sman: "Er speelt veel bij de ondernemers op de Markt. Zo zijn er veel vragen over de overkapping waar jarenlang voor gespaard is en is onlangs een coöperatie opgericht. De SP wil in gesprek met zoveel mogelijk ondernemers om te horen waar zij hulp en ondersteuning vanuit de politiek bij kunnen gebruiken".

Foto: SP
Lees verder
19 juni 2011

Fractie blij met akkoord Haagse Markt

De SP-fractie is verheugd dat er nu een akkoord is bereikt tussen de ondernemers van de Haagse Markt en de gemeente Den Haag. Er is na jaren van onduidelijkheid dan nu eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de markt. De komende jaren wordt de markt en de omgeving opgeknapt op kosten van Europa, de gemeente en de ondernemers zelf.

Lees verder

U bent hier