h
2 november 2016

Meer geld naar cultuur, minder naar marketingbobo’s

Als de raad op 4 november instemt met het nieuwe kunstenplan dreigt Toneelgroep De Appel uit Den Haag te verdwijnen. “Volstrekt onnodig”, stelt SP fractievoorzitter Bart van Kent. “Want dit college pompt wel 3,5 miljoen in allerlei marketingopdrachten in het kader van stadspromotie, waarvan nog maar de vraag is wat dit concreet oplevert. Terwijl culturele instellingen al jaren in het hart gesloten zijn van bezoekers, die ook van buiten de stad komen.”

Lees verder
13 oktober 2016

Gemeente schendt eigen regels participatieplaatsen

Verschillende Haagse bijstandsgerechtigden werken momenteel langer op een zogenaamde participatieplaats dan volgens de gemeentelijke regels is toegestaan. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de SP.  “Het college stelt dat bijstandsgerechtigden niet langer dan een half jaar op een participatieplaats hoeven te werken. Maar er zijn mensen bij ons bekend die al ruim een jaar zonder loon werkzaamheden verrichten bij de Haeghe Groep, zoals schoffelen of productiewerk. Het is mooi dat het college aangeeft haar eigen regels vanaf nu beter te gaan handhaven”, aldus fractievoorzitter Bart van Kent.

Lees verder
28 september 2016

'Onderzoek financiële gevolgen verbouwing Haagse Markt'

Foto: SP Den Haag

De SP wil dat de keuzes die zijn gemaakt tijdens de grootscheepse renovatie van de Haagse Markt en de financiële gevolgen hiervan kritisch tegen het licht worden gehouden. “Signalen van marktkooplui wekken de indruk dat er veel geld is weggegooid gedurende de opknapbeurt van de markt”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. “Nu bovendien blijkt dat de ondernemers sindsdien opgescheept zitten met extra kosten, lijkt het erop dat hier het credo ‘goedkoop is duurkoop’ hier van toepassing is. Een onderzoek, bijvoorbeeld uitgevoerd door de Rekenkamer, kan ons helpen lessen te trekken uit het renovatieproces.”

Lees verder
14 september 2016

SP maakt Den Haag socialer

Foto: Sander van Oorspronk

Vandaag werd bekend dat Den Haag samen met Amsterdam een tweede plek mag delen in de FNV-verkiezing van de meest sociale stad van Nederland. “Gezien de gigantische werkloosheid en armoede in de stad is het maar zeer de vraag of dit terecht is. Ik zie het daarom als een aansporing om door te knokken voor bijvoorbeeld het afschaffen van werken zonder loon en het verlagen van de premie van de gemeentelijke zorgverzekering”, aldus SP-fractievoorzitter Bart van Kent. Den Haag heeft de titel mede te danken aan de resultaten die de SP de afgelopen jaren heeft bereikt. Bijvoorbeeld het in dienst nemen van de straatvegers en het afschaffen van het minimum jeugdloon.

Lees verder
13 september 2016

Investeer in banen, inkomen en woningen

Het aantal bijstandsgerechtigden neemt het komende jaar met 7 procent toe, maar de banenmotor van het stadsbestuur draait nog op halve kracht. Dit moet anders, stelt de SP in reactie op de nieuwe begroting van het Haagse college. “De nadruk ligt nog teveel op banen die slechts bereikbaar zijn voor een handjevol mensen, terwijl veel Hagenaars die liever met hun handen werken niet aan de bak komen”, aldus fractievoorzitter Bart van Kent.

Lees verder

'Stop met experiment bouwtoezicht'

De SP wil dat Den Haag stopt met het experiment om het bouwtoezicht aan de bouwsector zelf over te laten. Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat de gemeente Den Haag ontevreden is met de resultaten van de proef tot nu toe en waarschuwt voor onveilige situaties.

Lees meer op de website van Omroep West

Lees verder
5 juli 2016

Zorgen over stopzetting succesvol project suïcide nazorg

De SP, PvdA en D66 in de Haagse gemeenteraad hebben het stadsbestuur om opheldering gevraagd over het nieuws dat de gemeente Den Haag het project Suïcide Nazorg (Suna) per 2017 wil stopzetten. Dit project van de GGD biedt jongeren nazorg na een zelfmoordpoging om herhaling te voorkomen. Suna trok de afgelopen jaren de belangstelling van hulpverleners uit het hele land en won diverse prijzen. De gemeenteraadsfracties willen weten wat de achterliggende reden is van het college om Suna te beëindigen en hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
5 juli 2016

Werkbezoek Park Rijn Schie: ‘gemeente wil wel de lusten, niet de lasten’

Foto: Kim van Sprundel

Als het aan het stadsbestuur ligt mogen bijna alle bewoners van het Park Rijn Schie vanaf november niet meer in hun woning overnachten. De SP vindt dit onbegrijpelijk, aangezien de gemeente geen concrete plannen heeft voor het gebied. Veel parkbewoners zitten met de handen in het haar: zij hebben een flinke hypotheek en moeten straks dubbele lasten betalen. De SP gemeenteraadsfractie sprak enkele bewoners over de problemen die voor hen dreigen.

Lees verder
30 juni 2016

SP: ‘onderzoek verlaging gemeentelijke zorgpremie’

Op initiatief van de SP gaat het college onderzoek doen naar de effecten van een verlaging van de gemeentelijke zorgpremie. “Het was onze inzet op de premie direct te verlagen, maar helaas was een meerderheid van de raad daar tegen”, stelt SP fractievoorzitter Bart van Kent. “Nu er wel een meerderheid voor het onderzoek is, hopen we dat hiermee de weg wordt vrijgemaakt voor een premieverlaging in de toekomst. Veel Haagse minima zouden hiermee geholpen zijn.”
Lees verder
27 juni 2016

1 juli: Zorgavond met Henk van Gerven

Foto: Inge van de Vooren

Aanstaande vrijdag 1 juli komt SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven naar Den Haag om te vertellen over de landelijke campagne voor een Nationaal ZorgFonds. Hierbij zal hij onder andere ingaan op de tekortkomingen van het huidige zorgstelsel en de macht van de zorgverzekeraars. Vind jij ook dat er een einde moet komen aan het eigen risico en het verspillende overstapcircus van zorgverzekeraars? Kom dan ook op 1 juli naar onze zorgavond in de Bazaar of Ideas!

Lees verder

Pagina's