h
7 oktober 2015

Na jarenlange strijd eerlijk loon voor straatvegers

Foto: Dirk van Oostaijen

De straatvegers die met behoud van uitkering de stad schoonhouden krijgen eindelijk een volwaardig loon. SP-fractievoorzitter Bart van Kent is verheugd over dit nieuws. “Vorig jaar besloot wethouder Baldewsingh (PvdA) ons voorstel om de straatvegers in dienst te nemen te omarmen. Het is mooi dat deze mensen eindelijk een fatsoenlijke beloning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen”, aldus Van Kent. Vandaag werden de eerste 75 straatvegers als ambtenaar beëdigd tijdens een feestelijke ceremonie.

Lees verder
6 oktober 2015

ROOD Den Haag in actie tegen het jeugdloon

Foto: Gabriela Gjini

Op zaterdag 10 oktober voert jongerenbeweging Young & United in Amsterdam actie tegen het jeugdloon. Afgelopen donderdag was ROOD Den Haag in het stadscentrum om jongeren op te roepen om ook naar deze belangrijke demonstratie te komen. Twee jongeren besloten hierbij spontaan lid te worden van ROOD.

Lees verder
1 oktober 2015

PvdA en SP doen voorstellen voor beter tramvervoer

Foto: Anouk Pross

De PvdA en SP hebben gezamenlijk voorstellen opgesteld om het tramvervoer in de regio toegankelijker en beter te maken, die op brede steun kunnen rekenen in de Haagse gemeenteraad. De voorstellen zijn inmiddels overgenomen in een zienswijze, die op 1 oktober door de raad besproken gaat worden. In de zienswijze geeft de raad haar mening over de plannen van de Metropoolregio voor het tramvervoer.

Lees verder
24 september 2015

SP wil 1000 extra sociale huurwoningen in Den Haag

De vandaag gepresenteerde prestatieafspraken van de gemeente Den Haag met woningcorporaties roepen bij de SP grote zorgen op over de bouw van betaalbare woningen in onze stad. Terwijl wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) nog luidkeels beweert dat de karige ambitie om jaarlijks 450 sociale huurwoningen te bouwen gehaald zal worden, stellen de prestatieafspraken juist dat corporaties de komende jaren minder zullen bouwen dan door de gemeente gewenst is. SP gemeenteraadslid Jerry Snellink: "Dit college houdt zichzelf voor de gek en spreekt zichzelf tegen. Dat is onaanvaardbaar in een tijd dat ruim 52.000 huishoudens in de regio een betaalbare woning zoeken, het aantal inwoners gestaag groeit en wij ook nog eens 700 extra vluchtelingen willen huisvesten."

Lees verder
17 september 2015

'Investeer nu fors in betaalbare huurwoningen'

“Jaarlijks bouwt Den Haag 1500 sociale huurwoningen”, zo lazen wij op 10 september in Den Haag Centraal. Even dachten wij dat wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) het herhaalde pleidooi van de SP om korte metten te maken met het tekort aan betaalbare woningen in onze stad eindelijk ter harte had genomen. Helaas is de werkelijkheid anders. Slechts 450 nieuwe sociale woningen per jaar heeft dit stadsbestuur toegezegd, zo blijkt uit de gemeentelijke woningbouwopgave die Wijsmuller afgelopen voorjaar presenteerde.

Lees verder
9 september 2015

Begroting 2016-2019: grote sociale problemen worden niet aangepakt

“Dit is een college van wethouders die op hun handen zitten. Het zijn boekhouders zonder ambities; grote sociale problemen worden niet aangepakt.” Dit is de eerste reactie van SP fractievoorzitter Bart van Kent op de nieuwe begroting die het college op 8 september 2015 presenteerde.

Lees verder
2 september 2015

SP steekt ambulancepersoneel hart onder de riem

Foto: Bart van Kent

Op woensdag 2 september voerden ambulancemedewerkers met luide sirenes op het Spuiplein in Den Haag actie voor een betere cao. Tweede Kamerlid Renske Leijten stak hen een hart onder de riem en vrijwilligers van de Haagse SP deelden koffie en hartsnoepjes uit.

Lees verder
29 augustus 2015

Haagse ROOD leden maken plannen

Foto: SP

Op 24 augustus was er in het afdelingspand een bijeenkomst voor Haagse ROOD-leden. Hierbij vertelde ROOD-bestuurslid Tom Roozen over het doel en de werkwijze van de SP jongerenorganisatie.

Lees verder
29 augustus 2015

Red de Zorg Comité actief ter land en op het water!

Foto: Inge van de Vooren

Sinds 14 juli vraagt het Red de Zorg Comité Haaglanden op allerlei creatieve manieren aandacht voor de desastreuze gevolgen van de bezuinigingen op de zorg. De SP Den Haag was, als een van de medeoprichters van het comité, bij verschillende acties aanwezig.

Lees verder
26 augustus 2015

Kamperen voor cao sociale werkvoorziening

Foto: SP

Op vrijdag 21 augustus werd er in Den Haag door vakbond FNV actie gevoerd voor een cao voor medewerkers van de sociale werkvoorziening. Medewerkers van WerkSaam West-Friesland hadden hierbij een complete camping opgezet voor het hoofdkantoor van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Sophialaan. De SP was ook van de partij om de dagkampeerders een hart onder de riem te steken. Want volwaardig werk verdient een volwaardig loon! 

Lees verder

Pagina's