h
18 februari 2021

SP wil coalitie-afspraken Amare boven tafel

Foto: Katvanhuis / Wikimedia Commons

De SP in de Haagse gemeenteraad wil dat de stad inzage krijgt in alle informatie die tijdens de coalitieonderhandelingen van 2018 is uitgewisseld over cultuurpaleis Amare. Uit het zeer kritische rapport van de Rekenkamer blijkt namelijk dat er sinds februari 2018 al voorbereidingen zijn getroffen voor een pakket aan ontwerpaanpassingen. De raad kreeg echter pas in juli 2018 lucht van deze ‘package deal’ met een prijskaartje van ruim 30 miljoen. Lesley Arp, fractievoorzitter SP Den Haag: ‘Het zou een politieke doodzonde zijn als deze meerkosten bewust maandenlang zijn achtergehouden. De raad en de stad verdienen opheldering hierover.’ 

Lees verder
27 januari 2021

Actie voor de Haagse Skatecultuur

Foto: SP

Afgelopen zomer zijn we in actie gekomen voor waardering voor de Haagse skatecultuur. De skatecultuur leeft in Den Haag! Elke dag zijn er veel mensen te vinden bij het skatepark op het Malieveld en bij het stadhuis. Toch missen we een aantal faciliteiten. Zo is er behoefte aan verlichting bij het skatepark op het Malieveld, zeker tijdens de winter. Daarnaast zou een watertappunt op deze plek een mooie toevoeging zijn, zeker tijdens warme zomerdagen. Zo’n watertappunt zou een uitkomst zijn voor de skaters, maar ook voor de vele sporters die elke dag naar het Malieveld komen. Verder zou de stad Den Haag zichzelf op de kaart kunnen zetten als stad met waardering van de skatecultuur, zeker nu skaten een Olympische sport is geworden. De ultieme waardering van de gemeente Den Haag zou het bouwen van een publiek, overdekt skatepark zijn. Zo kan Den Haag de skateplek van Nederland worden!

Lees verder
26 januari 2021

Succes in de strijd tegen de gesegregeerde stad!

In Den Haag worden al jaren nauwelijks betaalbare woningen gebouwd in de rijkere wijken: een politieke keuze van het stadsbestuur. Dankzij de SP moeten er nu woningen komen op de huidige locatie van het politiekantoor in de Archipelbuurt. Het college wilde dit gebouw reserveren voor een internationale instelling, hoewel er nog geen organisatie is die belangstelling heeft. Wethouder Mulder (VVD) was fel tegen de komst van woningen op deze locatie, maar de SP wist de gemeenteraad toch over de streep te trekken. Een belangrijke stap in de strijd tegen de woningnood en de gesegregeerde stad! 

Lees verder

Online bijeenkomst: "Eerlijk inkomen"

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk komt 5 februari digitaal langs bij de SP leden van de afdeling Den Haag. Samen met hem bespreken we ons voorstel voor een hoger minimumloon.
 
Lees verder
14 januari 2021

SP Den Haag opent meldpunt energiearmoede

Foto: Joshua Versijde

Steeds meer Nederlandse huishoudens hebben moeite om hun energierekening te betalen. In Den Haag is dit probleem extra groot doordat er veel achterstallig onderhoud is. Aangezien dit de tijd van het jaar is waarin veel mensen weer zullen merken hoe moeilijk het is om hun huis warm te krijgen, opent de SP Den Haag een meldpunt energiearmoede. Men spreekt van energiearmoede wanneer huishoudens meer dan 10% van hun inkomen aan energie kwijt zijn, of uit angst voor de energierekening minder stoken. SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot: “Het is voor ons onbestaanbaar dat gewone huishoudens steeds meer voor hun energie moeten betalen, terwijl grote vervuilers zoals Shell de hand boven het hoofd wordt gehouden. Wij willen daarom de verhalen van mensen die gebukt gaan onder hoge energierekeningen bekend maken bij de bestuurders die er zelf warmpjes bij zitten.” 

Lees verder
11 januari 2021

Oppositie bezorgd over megalomane sloopplannen Bouwlust-Vrederust

Het stadsbestuur, woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans willen de komende jaren een groot deel van de bestaande sociale huurwoningen in de buurten Zichten, Gaarden en Dreven slopen en 3500 extra woningen bouwen. De SP, Partij voor de Dieren en Haagse Stadspartij zijn bezorgd over het megalomane karakter van de sloopplannen en missen de menselijke maat. Zo wordt er nauwelijks gekeken naar de optie van renovatie. Daarom roepen de fracties verantwoordelijk wethouder Balster op de plannen te herzien. 

Lees verder
7 januari 2021

In memoriam: Piet van Gils

Foto: SP

Met verdriet hebben wij kennis genomen dat Piet van Gils 1 januari overleden is. Piet was een lange tijd actief lid bij onze afdeling waaronder een aantal jaar in het bestuur. Piet had een groot hart voor de SP én voor zijn favoriete voetbalclub ADO. Wij kennen hem als iemand die vaak positief was, hij liet nooit onbenoemd als er dingen gebeurden waar hij trots op was binnen de SP. We zullen Piet missen en wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe. 

Lees verder
27 november 2020

Succes: meer sociale huurwoningen in de Binckhorst

Foto: SP

Dankzij een aangenomen motie van de SP in de gemeenteraad moet het stadsbestuur binnen de huidige bouwplannen voor de Binckhorst minstens 62 extra sociale huurwoningen toevoegen. Dit komt doordat de raad op 25 november heeft uitgesproken dat tijdelijke sociale huurwoningen niet langer meetellen met de ambitie van 30 procent sociale woningbouw voor de Binckhorst. Onlangs bleek namelijk dat de geplande sociale huurwoningen op het Van Klingerenkavel mogelijk voor maar 25 jaar sociaal zullen blijven, omdat deze niet door een corporatie zullen worden verhuurd maar door een belegger.

Lees verder
25 november 2020

SP lanceert initiatiefvoorstel over mondzorg: ‘Het begint bij de eerste tand’

Foto: SP

De SP wil dat de gemeente meer doet om de verschillen in tandartsbezoek tussen arm en rijk in Den Haag te verkleinen. In Den Haag gaat bijna een kwart van de kinderen niet naar de periodieke controle bij de tandarts. Ook is er een direct verband tussen het mijden van de tandarts en inkomensniveau. De SP komt daarom met een initiatiefvoorstel gericht op bewustwording, preventie vanaf de allereerste tand en het verbeteren van het gedrag omtrent de mondgezondheid. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘We mogen het als samenleving niet accepteren dat armoede en kansenongelijkheid af te lezen is aan het gebit van mensen.’

Lees verder
6 november 2020

Amare: een cultuurtempel gebouwd op misleiding en mismanagement

In het cultuurdebat van deze week gaf wethouder Van Asten aan dat de SP altijd tegen de bouw van Amare is geweest, maar dat hij twijfelde of je daar trots op kan zijn. Volgens SP-fractievoorzitter Lesley Arp heeft hij met het verschijnen van het Rekenkamerrapport over het cultuurpaleis zijn antwoord. Arp: ‘Ontransparant handelen en rampzalig projectmanagement is wat ons betreft de samenvatting van het rapport. Twee opvolgende colleges moffelden miljoenen weg om een positiever beeld van de totale kosten te geven. Door totaal mismanagement van de gekozen contractvorm moest de gemeente door eigen toedoen 33,5 miljoen extra bijlappen met de zogenaamde package deal. Wat ons betreft moet elke partij die zijn handen aan dit cultuurpaleis gebrand heeft zich flink achter de oren krabben.’

Lees verder

Pagina's