h
17 november 2015

Oppositie wil meer duidelijkheid over aanbesteding en exploitatie van het OCC

Foto: Anouk Pross

Sinds het winnende ontwerp voor het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) op het Spui bekend is, zijn er steeds meer signalen dat er problemen kunnen optreden bij de bouw en exploitatie van dit 'Spuiforum 2.0'. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft de SP samen met andere partijen schriftelijke vragen ingediend. "Wij willen weten wat wethouder Wijsmuller gaat doen om een Tivoli-drama in Den Haag te voorkomen. Dit prestigeproject, dat gelijkenissen vertoont met het OCC, is een financiële molensteen om de nek van de gemeente Utrecht gebleken", aldus SP gemeenteraadslid Jerry Snellink.

Lees verder
17 november 2015

Actie tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap Delfland besluit deze donderdag definitief of de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima wordt afgeschaft. Het plan houdt in dat arme huishoudens vanaf 2017 ruim 280 euro per jaar moeten gaan betalen. De SP gaat een ultieme poging doen om dit plan van tafel te krijgen. SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut: “Veel mensen komen nu al honderden Euro's tekort om hun vaste lasten te betalen. Met dit besluit wil het Hoogheemraadschap de mensen in de regio kennelijk laten verzuipen. Ik roep de leden van de verenigde vergadering van Hoogheemraadschap op deze onverantwoorde stap niet te zetten!”

Lees verder
6 november 2015

SP-voorstellen tegen woningnood aangenomen door raad

Drie voorstellen van de SP om vaart te maken met de bouw van betaalbare woningen zijn tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november 2015 aangenomen. “Door de karige bouwambities van het stadsbestuur en de uitdaging die de huisvesting van ruim 2000 vluchtelingen met zich meebrengt dreigt de woningnood in Den Haag enkel toe te nemen”, stelt SP gemeenteraadslid Jerry Snellink. “Het is mooi dat een meerderheid van de raad verantwoordelijk wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) nu dwingt om snel met creatieve oplossingen te komen.”

Lees verder
4 november 2015

Den Haag wordt jeugdloonvrij!

Foto: Lesley Arp

Fulltime werken en toch moeten rondkomen met een inkomen dat bijna 300 euro onder de armoedegrens ligt: door het bestaan van het minimumjeugdloon kan dit in Nederland. “Het is belachelijk dat een 18-jarige die hetzelfde werk doet als oudere collega’s slechts recht heeft op 45% van het volwassen minimumloon. Daarom heeft de SP tijdens de begrotingsbehandeling, met steun van een meerderheid van de raad, het voorstel gedaan om Den Haag ‘jeugdloonvrij’ te maken”, aldus SP fractievoorzitter Bart van Kent.

Lees verder
2 november 2015

Koopzondag Haagse Markt niet zomaar doordrukken

Foto: SP Den Haag

Nu de marktcoöperatie van de Haagse Markt van plan is een proef met koopzondagen te draaien willen de Haagse gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie/SGP, het CDA en de SP weten hoe vrijwillig dat zal gebeuren. De fracties hebben van veel ondernemers gehoord dat zij helemaal geen extra (zon)dag open willen zijn. En ook veel omwonenden zitten niet op extra marktdagen te wachten. Dat bleek eerder deze week uit een bezwaarbrief van de Bewonersorganisatie Transvaal Zuid. ChristenUnie/SGP, CDA en SP roepen het college in schriftelijke vragen dan ook op om bij de besluitvorming over een eventuele proef recht te doen aan de ondernemers die niet mee kunnen of willen doen aan de koopzondag en aan de omwonenden.

Lees verder

SP plakt posters namens Haagse Stadspartij (Omroep West)

"De lokale SP probeert de Haagse Stadspartij in verlegenheid te brengen met 'ludieke' posters. De poster van de SP is een variant op een vroegere verkiezingsposter van de Haagse Stadspartij, waarop destijds stond: Spuiforum? NEE!" 

Lees meer op de site van Omroep West.

Lees verder
26 oktober 2015

SP buurt in Laak Noord

Foto: Hannie van der Sman

Deze maand was de SP volop in Laak Noord te vinden om de tevredenheid van wijkbewoners over hun buurt te polsen. Zo gingen SP-leden op zaterdag 24 oktober in de omgeving van stadsboerderij De Molenweide langs de deuren met een speciale wijkenquête.

Lees verder
23 oktober 2015

Afname betaalbare woningen dreigt door teleurstellende prestatieafspraken

“Voor een wethouder die ooit nog kraakte tegen de woningnood is dit een teleurstellend resultaat.” Dit stelde SP gemeenteraadslid Jerry Snellink in de commissievergadering over de nieuwste prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties. Opmerkelijk genoeg beweert verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) zich zelf ook zorgen te maken over de voorraad betaalbare woningen in Den Haag, maar wil hij niet terug naar de onderhandelingstafel.

Lees verder
16 oktober 2015

Vragen over inschrijfgeld voor plekken Haagse Markt

Foto: SP Den Haag

De SP wil weten of ondernemers die hebben meegedongen naar een plek op de Haagse Markt maar niet zijn geselecteerd hun inschrijfgeld terugkrijgen van de gemeente. Op 9 oktober berichtte Omroep West dat maar liefst 160 kooplui zich hadden ingeschreven, maar dat er slechts 10 plekken beschikbaar waren. "Belangstellenden moesten allemaal 105 euro inschrijfgeld betalen. Voor kleine ondernemers ligt het geld niet voor het oprapen. Wij willen daarom weten wat de gemeente met deze inschrijfgelden gaat doen", aldus SP gemeenteraadslid Jerry Snellink.

Lees verder
15 oktober 2015

Komst vluchtelingen vraagt om kleinschalige opvang en meer betaalbare woningen

Om de opvang van vluchtelingen in Den Haag goed te regelen en de wachtlijsten voor huurwoningen niet verder te laten oplopen moeten er dringend betaalbare woningen worden bijgebouwd. Deze oproep heeft de SP gedaan tijdens een extra raadsvergadering op 14 oktober. Ook wil de SP dat de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus kleinschalig wordt geregeld. Verantwoordelijk wethouder Wijsmuller bleek tijdens het debat echter ambitieloos: er komen geen extra huurwoningen en de wethouder wil vluchtelingen vooral in grootschalige opvanglocaties huisvesten. "Hiermee kiest Wijsmuller voor segregatie in plaats van integratie", stelt SP gemeenteraadslid Jerry Snellink. 

Lees verder

Pagina's