h
6 november 2015

SP-voorstellen tegen woningnood aangenomen door raad

Drie voorstellen van de SP om vaart te maken met de bouw van betaalbare woningen zijn tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november 2015 aangenomen. “Door de karige bouwambities van het stadsbestuur en de uitdaging die de huisvesting van ruim 2000 vluchtelingen met zich meebrengt dreigt de woningnood in Den Haag enkel toe te nemen”, stelt SP gemeenteraadslid Jerry Snellink. “Het is mooi dat een meerderheid van de raad verantwoordelijk wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) nu dwingt om snel met creatieve oplossingen te komen.”

Lees verder
4 november 2015

Den Haag wordt jeugdloonvrij!

Foto: Lesley Arp

Fulltime werken en toch moeten rondkomen met een inkomen dat bijna 300 euro onder de armoedegrens ligt: door het bestaan van het minimumjeugdloon kan dit in Nederland. “Het is belachelijk dat een 18-jarige die hetzelfde werk doet als oudere collega’s slechts recht heeft op 45% van het volwassen minimumloon. Daarom heeft de SP tijdens de begrotingsbehandeling, met steun van een meerderheid van de raad, het voorstel gedaan om Den Haag ‘jeugdloonvrij’ te maken”, aldus SP fractievoorzitter Bart van Kent.

Lees verder
2 november 2015

Koopzondag Haagse Markt niet zomaar doordrukken

Foto: SP Den Haag

Nu de marktcoöperatie van de Haagse Markt van plan is een proef met koopzondagen te draaien willen de Haagse gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie/SGP, het CDA en de SP weten hoe vrijwillig dat zal gebeuren. De fracties hebben van veel ondernemers gehoord dat zij helemaal geen extra (zon)dag open willen zijn. En ook veel omwonenden zitten niet op extra marktdagen te wachten. Dat bleek eerder deze week uit een bezwaarbrief van de Bewonersorganisatie Transvaal Zuid. ChristenUnie/SGP, CDA en SP roepen het college in schriftelijke vragen dan ook op om bij de besluitvorming over een eventuele proef recht te doen aan de ondernemers die niet mee kunnen of willen doen aan de koopzondag en aan de omwonenden.

Lees verder

SP plakt posters namens Haagse Stadspartij (Omroep West)

"De lokale SP probeert de Haagse Stadspartij in verlegenheid te brengen met 'ludieke' posters. De poster van de SP is een variant op een vroegere verkiezingsposter van de Haagse Stadspartij, waarop destijds stond: Spuiforum? NEE!" 

Lees meer op de site van Omroep West.

Lees verder
26 oktober 2015

SP buurt in Laak Noord

Foto: Hannie van der Sman

Deze maand was de SP volop in Laak Noord te vinden om de tevredenheid van wijkbewoners over hun buurt te polsen. Zo gingen SP-leden op zaterdag 24 oktober in de omgeving van stadsboerderij De Molenweide langs de deuren met een speciale wijkenquête.

Lees verder
23 oktober 2015

Afname betaalbare woningen dreigt door teleurstellende prestatieafspraken

“Voor een wethouder die ooit nog kraakte tegen de woningnood is dit een teleurstellend resultaat.” Dit stelde SP gemeenteraadslid Jerry Snellink in de commissievergadering over de nieuwste prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties. Opmerkelijk genoeg beweert verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) zich zelf ook zorgen te maken over de voorraad betaalbare woningen in Den Haag, maar wil hij niet terug naar de onderhandelingstafel.

Lees verder
16 oktober 2015

Vragen over inschrijfgeld voor plekken Haagse Markt

Foto: SP Den Haag

De SP wil weten of ondernemers die hebben meegedongen naar een plek op de Haagse Markt maar niet zijn geselecteerd hun inschrijfgeld terugkrijgen van de gemeente. Op 9 oktober berichtte Omroep West dat maar liefst 160 kooplui zich hadden ingeschreven, maar dat er slechts 10 plekken beschikbaar waren. "Belangstellenden moesten allemaal 105 euro inschrijfgeld betalen. Voor kleine ondernemers ligt het geld niet voor het oprapen. Wij willen daarom weten wat de gemeente met deze inschrijfgelden gaat doen", aldus SP gemeenteraadslid Jerry Snellink.

Lees verder
15 oktober 2015

Komst vluchtelingen vraagt om kleinschalige opvang en meer betaalbare woningen

Om de opvang van vluchtelingen in Den Haag goed te regelen en de wachtlijsten voor huurwoningen niet verder te laten oplopen moeten er dringend betaalbare woningen worden bijgebouwd. Deze oproep heeft de SP gedaan tijdens een extra raadsvergadering op 14 oktober. Ook wil de SP dat de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus kleinschalig wordt geregeld. Verantwoordelijk wethouder Wijsmuller bleek tijdens het debat echter ambitieloos: er komen geen extra huurwoningen en de wethouder wil vluchtelingen vooral in grootschalige opvanglocaties huisvesten. "Hiermee kiest Wijsmuller voor segregatie in plaats van integratie", stelt SP gemeenteraadslid Jerry Snellink. 

Lees verder
7 oktober 2015

Na jarenlange strijd eerlijk loon voor straatvegers

Foto: Dirk van Oostaijen

De straatvegers die met behoud van uitkering de stad schoonhouden krijgen eindelijk een volwaardig loon. SP-fractievoorzitter Bart van Kent is verheugd over dit nieuws. “Vorig jaar besloot wethouder Baldewsingh (PvdA) ons voorstel om de straatvegers in dienst te nemen te omarmen. Het is mooi dat deze mensen eindelijk een fatsoenlijke beloning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen”, aldus Van Kent. Vandaag werden de eerste 75 straatvegers als ambtenaar beëdigd tijdens een feestelijke ceremonie.

Lees verder
6 oktober 2015

ROOD Den Haag in actie tegen het jeugdloon

Foto: Gabriela Gjini

Op zaterdag 10 oktober voert jongerenbeweging Young & United in Amsterdam actie tegen het jeugdloon. Afgelopen donderdag was ROOD Den Haag in het stadscentrum om jongeren op te roepen om ook naar deze belangrijke demonstratie te komen. Twee jongeren besloten hierbij spontaan lid te worden van ROOD.

Lees verder

Pagina's