h
6 november 2020

Amare: een cultuurtempel gebouwd op misleiding en mismanagement

In het cultuurdebat van deze week gaf wethouder Van Asten aan dat de SP altijd tegen de bouw van Amare is geweest, maar dat hij twijfelde of je daar trots op kan zijn. Volgens SP-fractievoorzitter Lesley Arp heeft hij met het verschijnen van het Rekenkamerrapport over het cultuurpaleis zijn antwoord. Arp: ‘Ontransparant handelen en rampzalig projectmanagement is wat ons betreft de samenvatting van het rapport. Twee opvolgende colleges moffelden miljoenen weg om een positiever beeld van de totale kosten te geven. Door totaal mismanagement van de gekozen contractvorm moest de gemeente door eigen toedoen 33,5 miljoen extra bijlappen met de zogenaamde package deal. Wat ons betreft moet elke partij die zijn handen aan dit cultuurpaleis gebrand heeft zich flink achter de oren krabben.’

Lees verder
3 november 2020

SP: ‘Tijd voor inhaalslag sociale woningbouw’

Het college heeft in de begroting aangekondigd dat zij de ambitie om 30% van de nieuwbouw sociaal te laten zijn zowel in 2020 als in 2021 bij lange na niet zal halen. Ook de afgelopen vijf jaar was dit het geval. SP fractievoorzitter Lesley Arp: De Haagse woningzoekende betaalt de prijs voor deze gebroken beloften. Wil het college laten zien dat de belofte van 30% sociaal geen wassen neus is, dan is een inhaalslag nodig.’ Daarom zal de SP er tijdens de begrotingsbehandeling voor pleiten om de ambitie voor sociale woningbouw voor de jaren na 2021 te verhogen naar minstens 35%. Ook roept de SP op om te zoeken naar kansen voor sociale woningbouw op locaties van te verkopen gemeentelijk vastgoed of plekken waar men nieuwe hotels wil bouwen.

Lees verder
3 november 2020

SP lanceert Actieplan Energiearmoede

Foto: SP

Momenteel dreigt de energietransitie de verschillen tussen arm en rijk eerder te vergroten dan te verkleinen. Het aantal huishoudens in Nederland dat aan het einde van de maand moeite heeft om de energierekening te betalen stijgt. Om te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid, waarmee de ongelijkheid juist wordt verkleind in plaats van vergroot, lanceert de SP Den Haag een ‘Actieplan Energiearmoede’.  SP fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot: ‘Zo willen we collectief duurzame energie inkopen voor minima, zoveel mogelijk sociale huurwoningen van zonnepanelen voorzien en massaal sociale huurwoningen isoleren. We laten de energierekening dalen en maken mensen de baas over hun energie en de renovatie van hun woning.’

Lees verder
26 oktober 2020

SP: situatie schrijnend, vooral ook voor zorgmedewerkers

De SP maakt zich zorgen over het steeds maar toenemende aantal coronabesmettingen in Den Haag. Onze fractievoorzitster Lesley Arp vindt dat we meer in de wijken moeten gaan testen zodat we beter de besmettingshaarden in beeld krijgen.

Lees verder
14 oktober 2020

SP en Haagse Stadspartij: gemeente moet niet meewerken aan flexhuur-reclamesite

Foto: SP
De SP en Haagse Stadspartij zijn met stomheid geslagen door het feit dat de gemeente Den Haag, maar ook woningcorporatie Vestia, partner zijn van een organisatie die actief flexwonen promoot. De vandaag gelanceerde website 123flexwonen.nl is een soort ‘datingsite’ om woningzoekenden aan een tijdelijk huurcontract te helpen, ontwikkeld door het Expertisecentrum Flexwonen. Den Haag en woningcorporatie Vestia zijn zogenaamde ‘kennispartners’ van dit expertisecentrum.
Lees verder
30 september 2020

Haagse leden bespreken programma

Foto: Joshua Versijde / Joshua Versijde

Afgelopen zondag hield de Haagse SP-afdeling eindelijk weer een ledenvergadering, uiteraard op anderhalve meter afstand. Bijna dertig leden kwamen bij elkaar in Theater de Steeg om te spreken over onze partij. 

Lees verder
16 september 2020

Inbreng Lesley Arp Algemene Beschouwingen

Voorzitter, als ik langs Amare loop, op weg naar dit stadhuis, dan denk ik niet alleen aan onze ellenlange debatten over deze cultuurtempel. Of het prijskaartje hiervan, dat jaar op jaar ongunstiger uitpakt. Of de cultuursector, waarin het dit jaar stiller is dan ooit. 

Lees verder
8 september 2020

Eerste reactie begroting: Den Haag houdt hoofd amper boven water

Hoewel de gevolgen van de coronacrisis duidelijk merkbaar zijn in de begroting die het stadsbestuur vandaag presenteerde, moet de echte klap nog komen. Komend najaar wordt immers pas bekend in hoeverre het Rijk de gemeente financieel te hulp zal schieten. Wel is al duidelijk dat het college flink zal moeten putten uit haar financiële reserves, die nu historisch laag zijn. SP-fractievoorzitter Lesley Arp maakt zich grote zorgen: “De gemeente heeft al te weinig geld voor haar wettelijke taken, zoals de ouderen- en jeugdzorg. Daar komen de gevolgen van de coronacrisis nu nog bij. Als het Rijk niet over de brug komt met een flinke reddingsboei, houdt onze stad straks het hoofd niet meer boven water.”

Lees verder
1 september 2020

Houd Duindorp betaalbaar

Al jaren hameren Duindorpers op het belang van meer sociale huurwoningen in de wijk, zodat jongeren minder lang op de wachtlijst hoeven te staan. Afgelopen voorjaar bleek opeens dat de 16 sociale huurwoningen die in de Zeezwaluwstraat worden gebouwd alleen aan bepaalde beroepsgroepen beschikbaar worden gesteld: zorgverleners, onderwijspersoneel en agenten. Onbegrijpelijk, vindt SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Als Duindorpers vragen of hun kinderen voorrang kunnen krijgen op betaalbare woningen in de wijk zegt het stadsbestuur steevast dat de regels dit niet toestaan. Het is ontzettend krom dat hetzelfde stadsbestuur nu opeens op de proppen komt met aanvullende toelatingseisen voor sociale huurwoningen in de wijk.’

Lees verder
31 augustus 2020

SP zamelt schoenen in voor ‘3 zusters’ in actie

Foto: Meer dan applaus

De SP-afdeling Den Haagondersteunt een inzamelactie van ‘3 Zusters’, een initiatief van verpleegkundigen, om zoveel mogelijk schoenen op het Malieveld te krijgen. De komende dagen worden er door het hele land schoenen ingezameld, die op zaterdag 5 september op het Malieveld worden gezet. Zaterdag is er een online demonstratie via eerlijkebeloning.nl. Vanwege de coronamaatregelen is een vol Malieveld niet mogelijk, maar wél worden er duizenden paar schoenen neergezet onder het motto: “Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel”. Ook in Den Haag kunnen de komende week schoenen worden gebracht.”

Lees verder

Pagina's