h
7 juni 2016

Pak armoede aan, verlaag gemeentelijke zorgpremie

De SP Den Haag wil de armoede in de stad aanpakken door de premie van de gemeentelijke zorgverzekering, bedoeld voor Hagenaars met een laag inkomen, flink te verlagen. “Het is onverteerbaar dat bijna een kwart van de Haagse kinderen in armoede opgroeit”, stelt SP fractievoorzitter Bart van Kent. “Vooral nu blijkt dat de gemeente tientallen miljoenen op de plank heeft liggen. Door de zorgpremie te halveren gaat dit geld naar de mensen die het het hardst nodig hebben.”

Lees verder
18 mei 2016

‘Laat gegraai aan de top negatief meewegen bij aanbestedingen’

Nu de Raad van State heeft geoordeeld dat de Haagse aanpak van topinkomens in strijd is met de wet, moet het college het kind niet met het badwater weggooien. Dit stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat in reactie op het nieuws dat wethouder De Bruijn de korting op subsidies bij 25 instellingen met graaiende topbestuurders terugdraait. “Deze tegenslag mag niet het einde betekenen van de strijd tegen zelfverrijking in de Haagse publieke sector. Daarom wil de SP dat exorbitante inkomens voortaan negatief meewegen bij aanbestedingen en waar mogelijk contracten met instellingen met graaiende topbestuurders worden beëindigd”, stelt Akhiat.

Lees verder

Kwart Haagse kinderen groeit op in armoede (Omroep West)

Van alle kinderen in Den Haag groeit bijna een kwart op in armoede. "Dit is geen tegenslag meer, maar een aanslag op het leven van die kinderen", reageert SP fractievoorzitter Bart van Kent. Lees meer op de website van Omroep West.

Lees verder
20 april 2016

Werkloosheid stijgt, banenplan college moet herzien worden

De SP wil dat het college haar ’10.000 banenplan’ snel gaat herzien, nu blijkt dat de werkloosheid het afgelopen jaar juist is gestegen. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van de gemeente dat het aantal werkzoekenden in Den Haag vorig jaar met bijna 9 procent is toegenomen en bovendien meer Hagenaars een bijstandsuitkering hebben. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: “Het college heeft tientallen miljoenen uitgetrokken voor een vaag actieplan dat nauwelijks nieuwe banen oplevert. Ondertussen is Den Haag kampioen jeugdwerkloosheid van de vier grote steden. Wat de SP betreft is het dus hoog tijd voor een concreet banenplan en een debat over de haperende banenmotor van dit stadsbestuur.”

Lees verder
31 maart 2016

1,5 miljoen om meer Hagenaars thuiszorg te bieden

Op aandringen van de SP wordt de rijksbijdrage van 1,5 miljoen die bedoeld is om bezuinigingen op de thuiszorg op te vangen gebruikt om meer Hagenaars toegang te geven tot zorg. Het college wilde dit budget inzetten om mantelzorgers hulp bij het huishouden te bieden voor een voordelig tarief, maar deze regeling bleek amper aan te slaan. SP fractievoorzitter Bart van Kent: “Nu de zorg zo onder druk staat zou het doodzonde zijn om dit extra geld te verkwisten aan omslachtige regelingen. Vooral omdat er veel Hagenaars zijn die juist staan te springen om thuiszorg, maar hier door allerlei regeltjes geen recht op hebben.”

Lees verder

Omroep West: Financiële tegenvallers bij nieuwe bouwplannen Haags Spuikwartier

"De gemeente Den Haag gaat geen winst maken op de grond in het Spuikwartier, zoals eerder gedacht, maar een verlies. ('...') De SP in Den Haag maakt zich op basis van de nieuwe cijfers ernstig zorgen over mogelijke tegenvallers bij de uitwerking van nieuwe plannen voor het Spuikwartier. Volgens de partij 'breekt wethouder Wijsmuller nu al zijn belofte dat er geen cent extra naar dit prestigeproject gaat.' " 

Lees verder
17 maart 2016

Risico’s Spuiplannen Wijsmuller rijzen de pan uit

Foto: Anouk Pross

De recent gepresenteerde aangepaste plannen voor het Spuikwartier blijken duurder en risicovoller dan het stadsbestuur aanvankelijk had voorzien. “We zitten nog maar in het begin van de planvorming en nu al breekt wethouder Wijsmuller zijn belofte dat er geen cent extra naar dit prestigeproject gaat. De SP maakt zich dan ook ernstige zorgen over de tegenvallers die hierop zullen volgen”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat.

Lees verder
9 maart 2016

Komst Decathlon Forepark slecht voor bestaande winkelcentra

Ondanks de zorgwekkende winkelleegstand in Den Haag wil het stadsbestuur nog meer extra winkelruimte toestaan met de komst van een Decathlon in het Forepark. “Een mega-Decathlon zal bezoekers van bestaande winkelcentra wegtrekken, terwijl deze het al erg moeilijk hebben. Een volkomen onverantwoorde keuze van het college nu de leegstand van winkels een vlucht neemt in de regio”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat.

Lees verder
20 februari 2016

Super Zaterdag: steun voor Miljonairsbelasting

Foto: Lesley Arp

Ruim 100 bewoners van het Regentessekwartier spraken tijdens Super Zaterdag hun steun uit voor het SP-voorstel voor een Miljonairsbelasting. Een veertigtal SP’ers ging deur aan deur met bewoners in gesprek over dit plan, dat maar liefst 4 miljard oplevert. Ook SP partijvoorzitter Ron Meyer en Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen waren van de partij.

Lees verder
18 februari 2016

20 februari: Super Zaterdag!

Foto: Lesley Arp

Op zaterdag 20 februari organiseert de SP Super Zaterdag in Den Haag. Tientallen SP'ers gaan dan het Regentessekwartier in om met mensen in gesprek te gaan over de Miljonairsbelasting. We stellen hierbij de vraag: ‘Wat zou u doen met 4 miljard?’. Want zoveel levert de Miljonairsbelasting op. Ook partijvoorzitter Ron Meyer en Tweede Kamerleden Sharon Gesthuizen en Paul Ulenbelt zullen van de partij zijn.

Lees verder

Pagina's