h
31 maart 2016

1,5 miljoen om meer Hagenaars thuiszorg te bieden

Op aandringen van de SP wordt de rijksbijdrage van 1,5 miljoen die bedoeld is om bezuinigingen op de thuiszorg op te vangen gebruikt om meer Hagenaars toegang te geven tot zorg. Het college wilde dit budget inzetten om mantelzorgers hulp bij het huishouden te bieden voor een voordelig tarief, maar deze regeling bleek amper aan te slaan. SP fractievoorzitter Bart van Kent: “Nu de zorg zo onder druk staat zou het doodzonde zijn om dit extra geld te verkwisten aan omslachtige regelingen. Vooral omdat er veel Hagenaars zijn die juist staan te springen om thuiszorg, maar hier door allerlei regeltjes geen recht op hebben.”

Lees verder

Omroep West: Financiële tegenvallers bij nieuwe bouwplannen Haags Spuikwartier

"De gemeente Den Haag gaat geen winst maken op de grond in het Spuikwartier, zoals eerder gedacht, maar een verlies. ('...') De SP in Den Haag maakt zich op basis van de nieuwe cijfers ernstig zorgen over mogelijke tegenvallers bij de uitwerking van nieuwe plannen voor het Spuikwartier. Volgens de partij 'breekt wethouder Wijsmuller nu al zijn belofte dat er geen cent extra naar dit prestigeproject gaat.' " 

Lees verder
17 maart 2016

Risico’s Spuiplannen Wijsmuller rijzen de pan uit

Foto: Anouk Pross

De recent gepresenteerde aangepaste plannen voor het Spuikwartier blijken duurder en risicovoller dan het stadsbestuur aanvankelijk had voorzien. “We zitten nog maar in het begin van de planvorming en nu al breekt wethouder Wijsmuller zijn belofte dat er geen cent extra naar dit prestigeproject gaat. De SP maakt zich dan ook ernstige zorgen over de tegenvallers die hierop zullen volgen”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat.

Lees verder
9 maart 2016

Komst Decathlon Forepark slecht voor bestaande winkelcentra

Ondanks de zorgwekkende winkelleegstand in Den Haag wil het stadsbestuur nog meer extra winkelruimte toestaan met de komst van een Decathlon in het Forepark. “Een mega-Decathlon zal bezoekers van bestaande winkelcentra wegtrekken, terwijl deze het al erg moeilijk hebben. Een volkomen onverantwoorde keuze van het college nu de leegstand van winkels een vlucht neemt in de regio”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat.

Lees verder
20 februari 2016

Super Zaterdag: steun voor Miljonairsbelasting

Foto: Lesley Arp

Ruim 100 bewoners van het Regentessekwartier spraken tijdens Super Zaterdag hun steun uit voor het SP-voorstel voor een Miljonairsbelasting. Een veertigtal SP’ers ging deur aan deur met bewoners in gesprek over dit plan, dat maar liefst 4 miljard oplevert. Ook SP partijvoorzitter Ron Meyer en Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen waren van de partij.

Lees verder
18 februari 2016

20 februari: Super Zaterdag!

Foto: Lesley Arp

Op zaterdag 20 februari organiseert de SP Super Zaterdag in Den Haag. Tientallen SP'ers gaan dan het Regentessekwartier in om met mensen in gesprek te gaan over de Miljonairsbelasting. We stellen hierbij de vraag: ‘Wat zou u doen met 4 miljard?’. Want zoveel levert de Miljonairsbelasting op. Ook partijvoorzitter Ron Meyer en Tweede Kamerleden Sharon Gesthuizen en Paul Ulenbelt zullen van de partij zijn.

Lees verder
3 februari 2016

Graaiende topman Parnassia weigert oneervolle prijs

Foto: Lesley Arp

Met een derde van bijna 1000 stemmen heeft Parnassia-topman Stephan Valk de tweede editie van de Grootste Graaier-award gewonnen. De Haagse SP lanceerde deze ludieke prijs uit protest tegen exorbitante topsalarissen in de (semi)publieke sector. SP fractievoorzitter Bart van Kent: “Helaas is de heer Valk moedig genoeg om zijn zakken te vullen, maar te laf om de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.”

Lees verder
28 januari 2016

Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

Foto: SP

De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen. Door dit besluit moeten gezinnen die op of onder het bijstandsniveau zitten 285 euro per jaar betalen voor de zuivering van rioolwater. Veel mensen die het al niet breed hebben komen hierdoor nog verder in de financiële problemen. Via de website www.delflanddepotop.nl kan men tegen de afschaffing en de sowieso al veel te hoge belasting online bezwaar maken.

Lees verder
25 januari 2016

Haagse SP proost op een socialer 2016

Foto: Inge van de Vooren

Op 24 januari kwamen Haagse SP-leden bijeen in de Nieuwe Regentes om te proosten op het nieuwe jaar. Onder het genot van een hapje en drankje werd er vooruitgeblikt op de uitdagingen die ons in 2016 te wachten staan. Ook kregen de aanwezigen een rondleiding door het bijzondere theatergebouw, dat vroeger dienst deed als het grootste overdekte zwembad van Europa. 

Lees verder
21 januari 2016

SP verbaasd over afgeblazen onderzoek corporaties

Tot grote verbazing van de SP dreigt het met veel bombarie aangekondigde onderzoek naar de financiële positie van corporaties Vestia en Haag Wonen niet door te gaan. Doel van dit onderzoek was om te controleren of deze corporaties niet meer betaalbare woningen kunnen bouwen dan zij de komende jaren van plan zijn. “Het is ronduit bizar dat de gemeenteraad nu in de Telegraaf moet lezen dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) al geruime tijd weigert de opdracht van wethouder Wijsmuller uit te voeren”, stelt gemeenteraadslid Aisha Akhiat. De SP eist via schriftelijke vragen openheid van zaken van het college.

Lees verder

Pagina's