h
1 juli 2020

Succes: motie SP ‘Den Haag voor 14’ aangenomen

Foto: SP
Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2020 heeft de Haagse raad zich uitgesproken voor het verhogen van het minimumloon naar 14 euro. Onze fractievoorzitter Lesley Arp diende hiertoe samen met Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij een motie in om bij het kabinet aan te dringen op het verhogen van het minimumloon naar 14 euro. De fracties van GroenLinks, de PvdA, NIDA en de Islam Democraten hebben het voorstel mede-ondertekend. 30 raadsleden stemden voor, wat betekent dat de motie is aangenomen! Lesley Arp: “Ik ben ongelooflijk trots dat Den Haag zich als eerste G4-stad aansluit bij de groeiende beweging voor een minimumloon van 14 euro. Het doel is natuurlijk dat ook het ‘andere Den Haag’ uiteindelijk niet langer om de roep voor een fatsoenlijk inkomen voor iedereen heen kan.” 
Lees verder
17 juni 2020

Gezocht: Rattenvanger van Moerwijk

Foto: Neeltje Dijkstra

Heeft u ook al de posters zien hangen in Moerwijk? De actiegroep Rattenprobleem Moerwijk en de SP Den Haag zijn een zoekactie gestart naar de “Rattenvanger van Moerwijk”, oftewel wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). De wethouder is maar weinig te bekennen in Moerwijk, terwijl de rattenplaag bij lange na niet onder controle is. Donderdagochtend 18 juni spreekt de commissie leefomgeving van de Haagse gemeenteraad over het rattenoffensief. Reden voor de actiegroep en de SP om weer aandacht voor het probleem te vragen.

Lees verder
5 juni 2020

College gaat met de rug naar marktkooplieden staan

Foto: Roel Wijnants / Creative commons

Op 3 juni besprak de gemeenteraad het rekenkamer rapport 'uit de markt prijzen', waaruit blijkt dat marktkooplieden op de Haagse markt jarenlang teveel huur aan de gemeente betaalden. Het college legde het rapport naast zich neer, een unicum dat een rapport van de rekenkamer niet werd opgevolgd. SP-fractievoorzitter Lesley Arp deed al eerder voorstellen om de marktkooplieden te compenseren vanuit de middelen voor de werving van internationale bedrijven en om de huurverhoging van dit jaar tegen te houden. Lees hieronder haar spreektekst van 3 juni:

Lees verder
18 mei 2020

Succes: Haag Wonen versnelt vervanging gevaarlijke cv-ketels

Foto: Kari Söderholm

Op 13 mei maakte het stadsbestuur bekend dat Haag Wonen 2000 brandgevaarlijke cv-ketels van het merk Agpo Ferroli versneld gaat vervangen. Dit op aandringen van de Haagse SP-fractie, die de trage vervanging van de ketels aankaartte in de gemeenteraad. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘De veiligheid van huurders moet altijd voorop staan. Wij zijn blij dat Haag Wonen er nu toch voor kiest om door te pakken.’

Lees verder
29 april 2020

‘Pak geen vrije dagen af van thuiszorgmedewerkers’

De fracties van SP, GroenLinks, D66 en PvdA in de Haagse gemeenteraad zijn ontsteld over de videoboodschap die de CEO van het ook in Den Haag actieve thuiszorgbedrijf Axxicom aan zijn medewerkers stuurde. In de videoboodschap worden medewerkers die nu minder werk hebben door de coronacrisis opgeroepen om vakantiedagen op te nemen. Dit zou nodig zijn om het bedrijf financieel gezond te houden, maar ook zodat medewerkers zich “dan misschien minder bezwaard voelen om thuis te zitten en wel hun salaris doorbetaald te krijgen”.  

Lees verder
26 april 2020

SP start actie tegen huurverhoging ‘0 is genoeg’

Vandaag viert Nederland geen Koningsdag maar Woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken krijgen met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

Lees verder
10 april 2020

Gemeente mag niet wegkijken van problemen thuiszorg

De SP in de Haagse gemeenteraad maakt zich grote zorgen om de verschillen tussen Haagse thuiszorgorganisaties in hoe zij hun medewerkers beschermingsmiddelen aanbieden tegen het coronavirus. Hoewel alle organisaties een protocol hebben opgesteld op basis van de RIVM regels, zijn er toch grote verschillen. Waar bij sommige organisaties de thuiszorgmedewerkers een pakketje met mondkapjes en ontsmettingsmiddelen meekrijgen, is voor anderen nog helemaal niets geregeld. Deze thuiszorgmedewerkers moeten hier zelf zorg voor dragen en kunnen het later declareren. SP-fractievoorzitter Lesley Arp vraagt al geruime tijd aandacht voor het probleem: ‘Het kan niet zo zijn dat thuiszorgmedewerkers zonder beschermingsmiddelen hun werk moeten doen. Dat is voor medewerkers en cliënten risicovol en daarbovenop ook stressvol.’

Lees verder
8 april 2020

Linkse partijen in Haagse gemeenteraad: “Noodoplossing nodig voor het Haags Straatnieuws”

De gemeente Den Haag moet snel met een noodplan komen om het Haags Straatnieuws en haar verkopers te hulp te schieten. Dit stellen de SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Haagse Stadspartij en PvdA in de Haagse gemeenteraad. Door de coronacrisis is het voortbestaan van het Haags Straatnieuws onzeker. De krant is voor sommige straatverkopers hun enige inkomstenbron. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: “Zij zijn ten einde raad en weten niet hoe ze nu het hoofd boven water moeten houden. Het mag niet zo zijn dat bedelen voor hen straks de enige optie is.”

Lees verder
25 maart 2020

Meld knelpunten in de thuiszorg door coronacrisis

Thuiszorgmedewerkers en cliënten staan door de coronacrisis voor een grote uitdaging. Onder veel van hen leeft angst om besmet te raken en het virus verder te verspreiden.

Lees verder
24 maart 2020

De coronacrisis en Den Haag

De gevolgen van de coronacrisis voor onze stad zijn immens. Zorgverleners werken vrijwel continue en onder grote druk om de gevolgen van het virus op te vangen. Hiervoor heeft de Haagse SP diep respect. Ook gaan onze gedachten uit naar de inwoners van onze stad die getroffen zijn door het virus en hun naasten.

Lees verder

Pagina's