h
18 februari 2016

20 februari: Super Zaterdag!

Foto: Lesley Arp

Op zaterdag 20 februari organiseert de SP Super Zaterdag in Den Haag. Tientallen SP'ers gaan dan het Regentessekwartier in om met mensen in gesprek te gaan over de Miljonairsbelasting. We stellen hierbij de vraag: ‘Wat zou u doen met 4 miljard?’. Want zoveel levert de Miljonairsbelasting op. Ook partijvoorzitter Ron Meyer en Tweede Kamerleden Sharon Gesthuizen en Paul Ulenbelt zullen van de partij zijn.

Lees verder
3 februari 2016

Graaiende topman Parnassia weigert oneervolle prijs

Foto: Lesley Arp

Met een derde van bijna 1000 stemmen heeft Parnassia-topman Stephan Valk de tweede editie van de Grootste Graaier-award gewonnen. De Haagse SP lanceerde deze ludieke prijs uit protest tegen exorbitante topsalarissen in de (semi)publieke sector. SP fractievoorzitter Bart van Kent: “Helaas is de heer Valk moedig genoeg om zijn zakken te vullen, maar te laf om de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.”

Lees verder
28 januari 2016

Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

Foto: SP

De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen. Door dit besluit moeten gezinnen die op of onder het bijstandsniveau zitten 285 euro per jaar betalen voor de zuivering van rioolwater. Veel mensen die het al niet breed hebben komen hierdoor nog verder in de financiële problemen. Via de website www.delflanddepotop.nl kan men tegen de afschaffing en de sowieso al veel te hoge belasting online bezwaar maken.

Lees verder
25 januari 2016

Haagse SP proost op een socialer 2016

Foto: Inge van de Vooren

Op 24 januari kwamen Haagse SP-leden bijeen in de Nieuwe Regentes om te proosten op het nieuwe jaar. Onder het genot van een hapje en drankje werd er vooruitgeblikt op de uitdagingen die ons in 2016 te wachten staan. Ook kregen de aanwezigen een rondleiding door het bijzondere theatergebouw, dat vroeger dienst deed als het grootste overdekte zwembad van Europa. 

Lees verder
21 januari 2016

SP verbaasd over afgeblazen onderzoek corporaties

Tot grote verbazing van de SP dreigt het met veel bombarie aangekondigde onderzoek naar de financiële positie van corporaties Vestia en Haag Wonen niet door te gaan. Doel van dit onderzoek was om te controleren of deze corporaties niet meer betaalbare woningen kunnen bouwen dan zij de komende jaren van plan zijn. “Het is ronduit bizar dat de gemeenteraad nu in de Telegraaf moet lezen dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) al geruime tijd weigert de opdracht van wethouder Wijsmuller uit te voeren”, stelt gemeenteraadslid Aisha Akhiat. De SP eist via schriftelijke vragen openheid van zaken van het college.

Lees verder
18 januari 2016

Inspirerende bijeenkomst 'Surinamers in de polder'

Foto: Inge van de Vooren

Op zondag 17 januari was SP-Kamerlid Harry van Bommel te gast bij stichting Eekta in Den Haag om te vertellen over zijn boek ‘Surinamers in de polder’. Dit boek is gebaseerd op gesprekken die Van Bommel met 15 bekende Surinaamse Nederlanders heeft gevoerd over hun komst naar Nederland en het leven hier. De onderwerpen die in deze verhalen aan bod komen - zoals de integratie van Surinamers in Nederland, de Decembermoorden en de erfenis van de slavernij - boden een hoop stof voor een levendige en leerzame discussie.

Lees verder
6 januari 2016

‘Bouw echte woningen, geen tijdelijke units’

Als het aan de SP ligt moet het college als de wiedeweerga aan de slag met de bouw van sociale woningen, vooral nu de komst van ruim 1000 vluchtelingen extra druk zet op de woningvoorraad. “Doordat er de afgelopen jaren nauwelijks is gebouwd is er al sprake een nijpend tekort aan betaalbare woningen”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. “De komst van vluchtelingen naar onze stad maakt het des te belangrijker dat we de voorraad sociale huurwoningen aanvullen en niet de oplossing zien in grootschalige tijdelijke units. Want ook de Haagse bevolking heeft uiteindelijk profijt van meer betaalbare woningen.”

Lees verder
5 januari 2016

Bijeenkomst ‘Surinamers in de polder’ met Harry van Bommel

Foto: Stichting Eekta

Op 8 december 2015 verscheen het boek ‘Surinamers in de polder’ van SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Hierin vertellen vijftien bekende Surinaamse Nederlanders hun verhaal. Wilt u meer weten over ‘Surinamers in de polder’? Kom dan op zondag 17 januari naar de speciale discussiebijeenkomst met Harry van Bommel in Den Haag!

Lees verder
17 december 2015

Jonge WSW-ers krijgen volwassen loon

Vandaag werd bekend dat 29 Haagse medewerkers van de sociale werkvoorziening die nu nog het minimum jeugdloon verdienen per 1 januari 2016 een volwassen loon krijgen. Dit is het directe gevolg van een motie die op initiatief van de SP door een meerderheid van de raad werd aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling. Deze motie riep het stadsbestuur op om Den Haag ‘jeugdloonvrij’ te maken.

Lees verder
10 december 2015

College omarmt SP-voorstellen armoedebestrijding

De SP is verheugd dat wethouder Baldewsingh (PvdA) met zijn armoedebeleid afstand neemt van de asociale koers van zijn voorganger Kool. Verschillende voorstellen op het gebied van armoedebestrijding die de SP in het verleden heeft gedaan zijn overgenomen door het college. Zo krijgen minima een tegemoetkoming in hun zorgpremie, wordt er extra geld uitgetrokken voor kinderen in armoede en wordt er een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ‘slimme Ooievaarspas’.

Lees verder

Pagina's