h

Wonen

6 november 2015

SP-voorstellen tegen woningnood aangenomen door raad

Drie voorstellen van de SP om vaart te maken met de bouw van betaalbare woningen zijn tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november 2015 aangenomen. “Door de karige bouwambities van het stadsbestuur en de uitdaging die de huisvesting van ruim 2000 vluchtelingen met zich meebrengt dreigt de woningnood in Den Haag enkel toe te nemen”, stelt SP gemeenteraadslid Jerry Snellink. “Het is mooi dat een meerderheid van de raad verantwoordelijk wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) nu dwingt om snel met creatieve oplossingen te komen.”

Lees verder
23 oktober 2015

Afname betaalbare woningen dreigt door teleurstellende prestatieafspraken

“Voor een wethouder die ooit nog kraakte tegen de woningnood is dit een teleurstellend resultaat.” Dit stelde SP gemeenteraadslid Jerry Snellink in de commissievergadering over de nieuwste prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties. Opmerkelijk genoeg beweert verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) zich zelf ook zorgen te maken over de voorraad betaalbare woningen in Den Haag, maar wil hij niet terug naar de onderhandelingstafel.

Lees verder

Politiek in Den Haag oneens over oplossing woningnood (Omroep West)

"Politieke partijen in Den Haag zijn het niet eens over de aanpak van de dreigende woningnood. SP en PvdA willen vooral dat de gemeente extra geld beschikbaar stelt voor nieuwe sociale huurwoningen. D66 wil vooral dat de doorstroming op de huurmarkt verbetert en daarom zouden er juist meer woningen in de prijsklasse 700 tot 950 euro gebouwd moeten worden."

Lees verder
3 juni 2015

SP blijft bezorgd over ingestorte woningbouw

Slechts 34 sociale woningen werden er vorig jaar bijgebouwd in Den Haag. Ondertussen moeten grote gezinnen bijna drie jaar wachten op een huurwoning, en is hun slagingskans op de sociale woningmarkt afgenomen. "Het college wijst naar allerlei oorzaken voor het instorten van de woningbouw in onze stad, maar blijft vaag over de oplossingen", aldus SP raadslid Aisha Akhiat.  

Lees verder

SP wil bindende afspraken na ineengestorte sociale woningbouw (dichtbij.nl)

"De SP Tweede Kamerfractie en de Haagse SP gemeenteraadsfractie hebben om opheldering gevraagd over de instorting van de sociale woningbouw in Den Haag. Vorig jaar nam de bouw van sociale woningen in Den Haag ten opzichte van 2011 af met 96%. Slechts 34 nieuwe sociale woningen kwamen er bij: bij lange na niet voldoende om in de behoefte van Hagenaars te voorzien." 

Lees verder

SP wil bindende afspraken met corporaties over bouw sociale woningen (Den Haag FM)

"De gemeenteraadsfractie van de SP heeft om opheldering gevraagd over de instorting van de sociale woningbouw in Den Haag. Vorig jaar nam de bouw van sociale woningen in Den Haag ten opzichte van 2011 af met 96 procent. Slechts 34 nieuwe sociale woningen kwamen er bij: bij lange na niet voldoende om in de behoefte van Hagenaars te voorzien."

Lees verder
24 april 2015

SP wil bindende afspraken met corporaties over bouw sociale woningen

De SP Tweede Kamerfractie en de Haagse SP gemeenteraadsfractie hebben om opheldering gevraagd over het instorten van de sociale woningbouw in Den Haag. Vorig jaar nam de bouw van sociale woningen in Den Haag ten opzichte van 2011 af met 96%. Slechts 34 nieuwe sociale woningen kwamen er bij: bij lange na niet voldoende om in de behoefte van Hagenaars te voorzien. De SP wil dat wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) bindende afspraken maakt met de woningcorporaties, zodat zij snel werk maken van de bouw van nieuwe betaalbare woningen.  

Lees verder
30 september 2014

Behoud de Schoenmakersvakschool

De SP is voor het behoud van de Schoenmakersvakschool in het Zeeheldenkwartier. Dit beeldbepalende gebouw wordt als het aan de huidige eigenaar ligt gesloopt, omdat de eigenaar hier woningen wil bouwen. Als het aan de SP ligt wordt het pand behouden en worden de woningen in het huidige pand gerealiseerd. Nu blijkt echter dat de woningen, die nog niet zijn gebouwd, al te koop worden aangeboden op Funda.nl. SP-raadslid Aisha Akhiat: "Het stadsbestuur zou nog een brief sturen naar de gemeenteraad over de sloop van de school en de bouw van de nieuwe woningen. Hiervoor moet namelijk nog een vergunning verleend worden en hierover moet de raad geïnformeerd worden. Nu blijkt echter dat de woningen al te koop worden aangeboden. Een vreemde gang van zaken".

Lees verder
14 mei 2014

Vraagtekens over reorganisatie Staedion

De voorgenomen reorganisatie bij Staedion roept vraagtekens op bij de SP. Zo zouden volgens Staedion 60 tot 70 werknemers hun baan kwijtraken. Dit zou volgens Staedion moeten om de organisatie financieel gezond te houden. SP-raadslid Aisha Akhiat: “We begrijpen dat woningbouwcorporaties het zwaar hebben met het vernietigende kabinetsbeleid, waardoor corporaties veel geld moeten betalen aan de verhuurdersheffing. Toch heeft Staedion onlangs nog vier extra directeuren benoemd, die buiten de cao vallen. Wat de SP betreft is dit een verkeerde keuze. Het geld moet gaan naar onderhoud en goede woningen en niet naar dik betaalde directeuren”.

Lees verder

SP wil dat directeuren Staedion eerst salaris inleveren

"De SP in de Haagse gemeneteraad wil dat de directeuren van woningbouwcorporatie Staedion eerst zelf salaris inleveren, voordat ze personeel gaan ontslaan." Bron: Den Haag FM

Lees verder

Pagina's

U bent hier