h

Wonen

18 juni 2013

Extra aandacht nodig voor achterstallig onderhoud

Bij de bespreking van de jaarrekening 2012 heeft de SP aandacht gevraagd voor het achterstallig onderhoud bij huurwoningen. Vanwege de crisis komt het dikwijls voor dat voorgenomen sloopplannen niet uitgevoerd worden en hierdoor de woningen verkrotten. Ook vroeg de partij aandacht voor de financiële onduidelijkheid rondom grote projecten in de stad. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Op het dossier van ruimte en wonen is de crisis nu goed voelbaar. Het is daarom belangrijk dat er over de grote projecten snel duidelijkheid komt en dat huurders niet de dupe worden van stadsvernieuwingsprojecten die stranden."

Lees verder
20 december 2012

Spannend wonen in de Laakhaven

In het nieuwe bestemmingsplan van Laakhaven-west en Petroleumhaven wordt opnieuw mogelijk gemaakt dat het LPG-station aan de Neherkade blijft. Ook wordt voorgesteld om in een straal van 150 meter woningen te bouwen van dit station. "Op deze manier wordt het wel erg spannend wonen op deze plek. Wanneer zich een calamiteit voordoet bij bijvoorbeeld het bijvullen van het station, is de veiligheid niet voldoende geborgd. Een onwenselijke situatie wat de SP betreft" aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Lees verder
8 september 2012

SP komt met actieplan voor beter en betaalbaar wonen

Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut is het hard nodig dat de politiek weer verantwoordelijkheid neemt voor de woningmarkt. Problemen met wachtlijsten en een stilstaande woningbouw rijzen de pan uit. 'Doordat Rutte de huurder die wil verhuizen op kosten jaagt, blijven mensen zitten waar ze zitten, want de gewone huurverhogingen zijn al niet meer op te brengen voor veel mensen. En door kille bezuinigingen verliezen consumenten vertrouwen of hebben ze simpelweg niet meer het inkomen om een huis te kopen of te huren.' Daarom presenteert Karabulut het actieplan ‘Beter en betaalbaar wonen’.

Lees verder
1 december 2011

Felicitaties voor bewoners Vergeten Driehoek

Zaterdag 3 december organiseert de Vergeten Driehoek in de Schilderswijk een groot feest om hun overwinning te vieren. Ruim 20 jaar was woningbouwcorporatie Haag Wonen vergeten de woningen te onderhouden. Veel bewoners hadden last van rotte kozijnen, lekkages, scheuren in de muren en schimmel. Twee jaar geleden hebben de bewoners zich met steun van de Haagse SP verenigd in het actiecomité “½ huis is ½ huur”. Juli 2011 bereikten de bewoners, de SP en Haag Wonen een akkoord, waarin bijvoorbeeld een forse huurverlaging geregeld was.

Lees verder
21 mei 2011

Vergeten Driehoek strijdbaar na nieuwe klap in het gezicht

De bewoners uit de Vergeten Driehoek in de Haagse Schilderswijk zijn niet te spreken over de sloopplannen die woningcorporatie Haag Wonen heeft met de buurt. Vorige week kwamen ruim tweehonderd bewoners samen om de plannen te bespreken met de bewonerscommissie. De bewonerscommissie had de Haagse SP-voorzitter Wouter Groot Koerkamp gevraagd de bijeenkomst voor te zitten, vanwege de hechte band tussen de Vergeten Driehoek en de SP. De bewoners hadden veel kritiek op de sloopplannen en stelden zich strijdbaar op.
UPDATE: SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei wil dat de Vergeten Driehoek zo snel mogelijk wordt aangemerkt als actiegebied, zodat de bewoners niet nog jaren in dezelfde ellende hoeven te zitten. Zij zal hier bij de wethouder op aandringen.

Lees verder
31 oktober 2010

Geslaagde demonstratie Schilderswijk

Ruim honderdvijftig mensen uit de Vergeten Driehoek in de Schilderswijk trokken zaterdag naar het hoofdkantoor van woningcorporatie Haag Wonen. Zij eisten fatsoenlijke huizen. De huizen waar zij nu wonen hebben zeer ernstig achterstallig onderhoud. De demonstratie werd georganiseerd door een actiecomité van bewoners in samenwerking met SP Den Haag.
Bewoners vergeten driehoek

Lees verder
2 juli 2010

Haag Wonen: “Situatie Vergeten Driehoek is Haag Wonen onwaardig”

“De situatie van de huurwoningen in de Vergeten Driehoek van de Schilderswijk is Haag Wonen onwaardig.” Dat zei Petra van den Berk, directeur van Haag Wonen, op een buurtavond georganiseerd door actiecomité De Vergeten Driehoek en de SP. De woedende bewoners kregen een aantal halve beloftes van Haag Wonen, maar bleven bij hun eis voor huurverlaging van 50%. “Eerst zien, dan geloven,” zeiden de meeste bewoners.
Schilderswijk aan het woord
De zaal zat wederom vol met boze bewoners

Lees verder
20 november 2009

Dicht het gat tussen goedkope en middeldure woning

Het prijsverschil tussen starterswoningen en middeldure woningen in Den Haag is te groot. Daarom heeft de SP het college bij behandeling van de Woonvisie verzocht een onderzoek te doen om te komen tot drie prijscategorieën tussen goedkoop en middelduur. De introductie van deze categorieën bevordert de doorstroom van starters. Het voorstel van de SP kon op de steun van bijna alle fracties rekenen. Fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: “Alle partijen zeggen het belangrijk te vinden dat leerling-verpleegkundigen, aankomende leerkrachten en politie-agenten in opleiding in Den Haag kunnen wonen. Maar mensen met een modaal- tot anderhalf keer modaal inkomen komen niet gemakkelijk in aanmerking voor een huurwoning. Bovendien zijn hun mogelijkheden om een woning te kopen zeer beperkt. Er moet daarom worden gekeken naar de opbouw van categorieën woningen in Den Haag”.

Lees verder
28 oktober 2009

Gemeente lapt eigen regels voor woningbemiddeling aan zijn laars

De SP Den Haag is verbaasd over het feit dat de gemeente Den Haag zegt geen vergunningen af te geven aan woning- en kamerbemiddelingsbureaus. Dit stelde een woordvoerder van de gemeente op 12 oktober in dagblad De Pers, als reactie op het intrekken van de vergunning van Direct Wonen door de gemeente Amsterdam. Volgens de Haagse Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus is het verboden om zonder schriftelijke vergunning op te treden als bemiddelingsbureau. Door geen vergunningen af te geven lijkt de gemeente Den Haag de regels uit zijn eigen verordening te schenden. De SP wil graag weten hoe dit mogelijk is en heeft om die reden schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
10 september 2008

Buurtonderzoek: helft huurders Mariahoeve ontevreden over onderhoud

Gedurende de zomermaanden heeft de SP afdeling Den Haag een buurtonderzoek verricht onder de bewoners van Mariahoeve. Veel buurtbewoners bleken ontevreden over het onderhoud van hun huis en het schoonhouden van de omgeving. Ook speelde bij veel ondervraagden de angst dat ze na de nieuwbouwplannen niet meer in hun geliefde buurt kunnen terugkeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier