h

SP maakt Den Haag socialer

14 september 2016

SP maakt Den Haag socialer

Foto: Sander van Oorspronk

Vandaag werd bekend dat Den Haag samen met Amsterdam een tweede plek mag delen in de FNV-verkiezing van de meest sociale stad van Nederland. “Gezien de gigantische werkloosheid en armoede in de stad is het maar zeer de vraag of dit terecht is. Ik zie het daarom als een aansporing om door te knokken voor bijvoorbeeld het afschaffen van werken zonder loon en het verlagen van de premie van de gemeentelijke zorgverzekering”, aldus SP-fractievoorzitter Bart van Kent. Den Haag heeft de titel mede te danken aan de resultaten die de SP de afgelopen jaren heeft bereikt. Bijvoorbeeld het in dienst nemen van de straatvegers en het afschaffen van het minimum jeugdloon.

Straatvegers in vaste dienst

Jarenlang verzette de SP zich tegen de uitbuiting van straatvegers die op initiatief van PvdA-wethouder Kool met behoud van uitkering de stad schoon moesten houden. De SP eiste een fatsoenlijke beloning voor het belangrijke werk dat deze mensen doen. In 2014 besloot het college op aandringen van de SP te breken met dit asociale beleid; een jaar later werden 260 straatvegers beëdigd als ambtenaar. Naast een fatsoenlijk salaris bouwen zij nu pensioen op en hebben zij meer zekerheid.

Extra banen bij fietsenstallingen

Steeds meer Hagenaars moeten bij de gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering. Daarom is het belangrijker dan ooit dat het stadsbestuur aan de slag gaat met het scheppen van nieuwe banen. Het afgelopen jaar stelde de SP voor om bijvoorbeeld de medewerkers van de Biesieklette een volwaardige baan aan te bieden. In de begroting voor 2017 geeft het college aan een half miljoen per jaar te willen uittrekken voor het beheer van fietsenstallingen in de stad. “Wel moeten we ervoor waken dat dit geen nieuwe Melkertbanen worden, waarbij mensen na een paar jaar weer in de bijstand terechtkomen”, waarschuwt Van Kent.  

Den Haag jeugdloonvrij

Op initiatief van de SP en jongerenbeweging Young & United werd Den Haag in het najaar van 2015 ‘jeugdloonvrij’ verklaard. De SP riep het stadsbestuur op om jongeren die in dienst zijn van de gemeente of bedrijven die diensten leveren aan de gemeente voortaan een volwassen loon te betalen. Hierdoor krijgen 29 medewerkers van de sociale werkvoorziening sinds 2016 niet langer het jeugdloon, maar een volwaardig salaris.

Beter armoedebeleid

Verschillende SP-voorstellen op het gebied van armoedebestrijding zijn deze raadstermijn overgenomen door het college. Zo krijgen minima een tegemoetkoming in hun zorgpremie, wordt er extra geld uitgetrokken voor kinderen in armoede en gaat Den Haag op aandringen van de SP een ‘slimme Ooievaarspas’ ontwikkelen. Deze vernieuwde pas voor Hagenaars met een laag inkomen moet beter rekening houden met het exacte inkomen en de gezinsgrootte van de pashouder, zodat minima niet worden benadeeld als zij er in hun inkomen iets op vooruit gaan. 

Foto: SP fractievoorzitter Bart van Kent feliciteert een straatveger die in vaste dienst is genomen. 

U bent hier