h

Spuiforum 2.0

Het nieuwe stadsbestuur heeft besloten om in het Spuikwartier een cultureel centrum te bouwen en het gebied te ontwikkelen. Voor dit project gelden dezelfde eisen die eerder golden voor het Spuiforum en het mag nog steeds evenveel kosten: 181 miljoen. Een Spuiforum 2.0 dus.

De SP wilde liever een deel van het geld voor dit megaproject gebruiken voor goede zorg in Den Haag. Daarnaast is nieuwbouw niet nodig, de bestaande zalen aan het Spuiplein konden voor minder geld opgeknapt worden en het Koninklijk Conservatorium kan blijven zitten waar het nu zit.

19 juli 2013

Ongedekte cheque van 181 miljoen voor Spuiforum

Tijdens de raadsvergadering van gisteren is 181 miljoen via een ongedekte cheque uitgegeven voor de bouw van het Spuiforum. De SP heeft tegengestemd. De plannen van het stadsbestuur kent grote financiële risico's, het alternatief van Dooievaar + krijgt geen gelijkwaardige kans en draagvlak voor het plan ontbreekt totaal in de stad. "Niet alleen in de stad ontbreekt het draagvlak voor het Spuiforum, ook de directeur van het Nederlands Dans Theater heeft laten weten op te stappen vanwege het Spuiforum. En de leden van de PvdA hebben laten weten tegen het Spuiforum te zijn. Het draagvlak brokkelt dus in sneltreinvaart af. Daarnaast blijft het een groot probleem dat het realistische alternatief van Dooievaar +, wat uitgaat van hergebruik van de bestaande gebouwen, geen goede vergelijking krijgt met de plannen van het stadsbestuur. Reden voor de SP om tegen te stemmen." Aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Lees verder
18 juli 2013

Nieuw voorstel Spuiforum wassen neus

Deze week werd duidelijk dat het voorstel voor het Spuiforum aangepast wordt. Deze aanpassing is volgens de SP een wassen neus. Nog steeds wordt het 181 miljoen kostende prestigeproject doorgedrukt, zonder dat het alternatief van Dooievaar+ een gelijkwaardige kans krijgt. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "De nu geboden oplossing is een schaamlap om de morrende achterban van de PvdA stil te krijgen. Het voorstel wordt nu zo aangepast dat in september het collegeplan en het alternatief vergeleken moeten zijn. Het alternatief krijgt hiermee geen volwaardige kans, in september kan dit nooit volledig vergeleken zijn. We kunnen dus concluderen dat het Collegeplan voor het Spuiforum alsnog doorgedrukt wordt."

Lees verder
16 juli 2013

Verkies renovatie boven sloop Haagse cultuurpaleizen

Bij het Stadsdebat georganiseerd door Omroep West over het Spuiforum stelde de SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei dat Den Haag al een cultuurpaleis heeft, het hoeft alleen nog maar gerenoveerd te worden. Ook bleek dat de voorstanders inmiddels geen argumenten hebben om nieuwbouw te verkiezen boven renovatie. "Alles wat men wil bereiken met de nieuwbouw van het Spuiforum, kan ook in het alternatief. Ook bij het alternatief komt het conservatorium naar de binnenstad en krijgen het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest weer perfecte huisvesting." Aldus Gyömörei.

Lees verder
11 juli 2013

Soap Spuiforum nog groter

De soap rondom het Spuiforum wordt steeds groter. Voor de SP reden om nogmaals te pleiten voor een heroverweging van het plan. Afgelopen maandag gaven de PvdA-leden in Den Haag aan niets te zien in het plan van de gemeente en meer te voelen voor het realistischer alternatief van Dooievaar+. Reden voor de PvdA om aan te geven niet mee te doen aan het debat over het Spuiforum, voordat de fractie een nieuw standpunt ingenomen heeft. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Na ruim twintig uur vergaderen over het Spuiforum zijn nog steeds een hoop zaken onduidelijk en brokkelt de steun in zowel de raad, als in de stad steeds verder af. Nu de PvdA-leden ook hun steun hebben ingetrokken en de PvdA als grootste partij in de gemeenteraad nu even geen mening meer heeft over het Spuiforum, is de tijd echt aangebroken om besluitvorming in de koelkast te zetten."

Lees verder
5 juli 2013

Zorgvuldige afweging Spuiforum belangrijk

Op verzoek van de SP heeft Dooievaar+, de organisatie verantwoordelijk voor een realistisch alternatief voor het Spuiforum, een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over hun alternatief. Ook zijn mede op verzoek van de SP twee ontbindende voorwaarden gesteld aan het Spuiforum. Deze voorwaarden waren eerder door de raad bepaald, maar werden door PvdA-wethouder Norder terzijde geschoven. Gelukkig zijn deze voorwaarden nu als ontbindende voorwaarden weer opgenomen in het plan.

Lees verder
4 juli 2013

'Spuiforum duurder' : Veel risico's omschreven in geheime raadstukken

Het cultuurcentrum Spuiforum wordt mogelijk meer dan vijftig miljoen euro duurder dan begroot. Dat blijkt volgens de SP en de Haagse Stadspartij uit de geheime bijlagen van het bouwplan, die de gemeenteraad kreeg toegestuurd. D66 noemt die conclusie onzinnig.
Bron:AD/Haagsche Courant, 3 juli 2013 door Lex de Jonge

Lees verder
26 juni 2013

College breekt woord kosten Spuiforum

Het bouwplan voor het Spuiforum kent miljoenen euro's aan risico's. Eerder werd beloofd door D66-wethouder De Jong dat de aanleg voor maximaal 181 miljoen zou kunnen en de tijdelijke huisvesting voor de instellingen maximaal 5 miljoen zou kosten. Nu blijkt dat beide bedragen fors worden overschreden doordat de risico's op financieel gebied gigantisch zijn. De risico's en negatieve tekorten liggen versluierd in de meerkosten van het bouwplan. "De aanleg gaat de stad en haar inwoners ook in de nabije toekomst heel veel geld meer kosten. Daarnaast zijn de risico's nog groter dan gedacht en worden deze miljoenen ook afgewenteld op de stad. In de toekomst gaat al het gemeentelijk spaargeld, wat bedoeld is voor heel veel andere zaken op aan dit dwaze bouwproject." aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Lees verder
25 juni 2013

Draagvlak Spuiforum verder afgebrokkeld

Op verzoek van de SP heeft Maurice de Hond opnieuw het draagvlak onder de Haagse bevolking voor de bouw van het Spuiforum onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat het draagvlak voor de plannen verder is afgebrokkeld, meer dan driekwart van de inwoners zit niet te wachten op het Spuiforum. In november van vorig jaar peilde De Hond ook al het draagvlak voor het Spuiforum. De tegenstanders zijn substantieel toegenomen, gaf vorig jaar nog 69% aan tegen te zijn, inmiddels is 77% van de Haagse inwoners tegen. Toch wil het gemeentebestuur het plan voor het Spuiforum nog voor de zomervakantie doordrukken, bang voor het alsmaar toenemende verzet in de stad.

Lees verder
24 juni 2013

Steun voor protestmanifestatie Spuiforum? Krankjorum!

Op zaterdag 22 juni was de SP aanwezig bij de manifestatie Spuiforum? Krankjorum! De partij deelde hier flyers uit en ondersteunde het alternatief wat dezelfde dag gepresenteerd werd door de Dooievaar+. Dit alternatief kost 80 miljoen minder dan het gemeentelijke plan voor het Spuiforum, wat de Haagse belastingbetaler 180 miljoen euro gaat kosten. SP-bestuurslid Andreas Kort was bij de manifestatie aanwezig: "De tegenstand onder de Haagse bevolking is groot tegen het gemeentelijke plan om het Spuiforum op het Spuiplein neer te zetten. Daarom zien wij graag het alternatief overgenomen worden door het stadsbestuur. Wij steunen dit niet alleen in woorden, maar ook in daden. Daarom waren we vandaag aanwezig bij deze manifestatie."

Lees verder
31 januari 2013

Noodzaak schrappen Spuiforum steeds groter

De SP stelt dat de noodzaak van het schrappen van een nieuw Spuiforum steeds groter wordt. Zo werd onlangs bekend dat de eigenaar van World Forum failliet is en de gemeente dit congresgebouw wil overnemen, ook de eigenaar van de Pier is failliet en het lijkt erop dat de gemeente voor de kosten mag opdraaien. De bouw van het Spuiforum voor minimaal 180 miljoen en een gat in de exploitatie van tonnen per jaar hangt daarom als een extra financiële molensteen om de nek van de gemeente. "Het is zeer onverstandig om nu het Spuiforum door te zetten. De stad moet al fors bezuinigen en er komen extra bezuinigingen van het kabinet Rutte 2 op ons af. Ook mag de gemeente steeds meer betalen voor falende ondernemers van de Pier en World Forum. Onze inwoners krijgen de rekening gepresenteerd via forse bezuinigingen op de voorzieningen in de stad. Laten we daarom het forum schrappen en de bestaande zalen renoveren, veel goedkoper en duurzamer!" aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Lees verder

Pagina's

U bent hier