h

Spuiforum 2.0

Het nieuwe stadsbestuur heeft besloten om in het Spuikwartier een cultureel centrum te bouwen en het gebied te ontwikkelen. Voor dit project gelden dezelfde eisen die eerder golden voor het Spuiforum en het mag nog steeds evenveel kosten: 181 miljoen. Een Spuiforum 2.0 dus.

De SP wilde liever een deel van het geld voor dit megaproject gebruiken voor goede zorg in Den Haag. Daarnaast is nieuwbouw niet nodig, de bestaande zalen aan het Spuiplein konden voor minder geld opgeknapt worden en het Koninklijk Conservatorium kan blijven zitten waar het nu zit.

SP Den Haag: 'Stop gemeentelijke promotour cultuurpaleis'

DEN HAAG - De tour om mensen ervan te overtuigen dat het ruim 240 miljoen kostende cultuurpaleis een goed plan is, moet onmiddellijk worden gestopt. Dat stelt de Haagse SP-lijsttrekker Bart van Kent: "Het is onbehoorlijk maar vooral gênant om in verkiezingstijd op kosten van de Haagse belastingbetaler een campagne te gaan voeren vóór het cultuurpaleis."

Lees verder
28 januari 2014

Stop gemeentelijke promotour cultuurpaleis

De tour om mensen ervan te overtuigen dat het ruim 240 miljoen kostende cultuurpaleis een goed plan is, moet onmiddellijk worden gestopt. SP-lijstrekker Bart van Kent: “Het is onbehoorlijk maar vooral gênant, om in verkiezingstijd op kosten van de Haagse belastingbetaler een campagne te gaan voeren vóór het cultuurpaleis. Campagne voeren doe je met je eigen portemonnee en niet met die van de gemeente. En draagvlak voor het paleis is er nooit geweest: bijna 80% van de inwoners is tegenstander.” De SP heeft daarom wethouder de Jong (D66) grote oren aangeboden tijdens de bijeenkomst op 28 januari in theater de Regentes, omdat zij naar de overgrote meerderheid van de stad moet luisteren en de stekker uit dit peperdure prestigeproject moet trekken. Ook heeft de SP via schriftelijke vragen het college gevraagd onmiddellijk te stoppen met deze gênante promotour.Bart van Kent biedt de wethouder een paar extra grote oren aan

Lees verder

Deel Mercure hotel moet weg voor Haags cultuurpaleis

"De SP in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over de gang van zaken en denkt dat het de gemeente op kosten jaagt. SP-raadslid Ingrid Gyomorei: ‘Als de gemeente het hotel voor een deel wil gaan uitkopen, gaat dit miljoenen euro's extra kosten. Uiteindelijk kan het er misschien op uitdraaien dat de gemeente het hele hotel moet kopen omdat het niet meer te exploiteren is wanneer slechts delen worden verwijderd. Dan kan het de gemeente tussen de veertig en zestig miljoen euro kosten.’"

Lees verder
11 januari 2014

Teveel onduidelijkheden tijdelijke huisvesting NDT

De tijdelijke huisvesting voor het Nederlands Danstheater (NDT) kent nog teveel open eindjes en onduidelijkheden. Dit stelt de SP na het zoveelste debat over het Spuiforum, waarin gesproken werd over het NDT dat langer aan het Spuiplein kan blijven zitten. Ook hekelt de SP de manier waarop de gemeente omgaat met het Mercure Hotel wat voor een deel moet wijken, vanwege de komst van het Spuiforum. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Vorige jaar diende de SP nog een voorstel in om het hotel buiten schot te houden. Het Spuiforum zou hierin een paar meter verplaatst worden. Volgens de wethouder was dit toen onmogelijk. Nu, ongeveer anderhalve maand later, stelt de wethouder voor om het Spuiforum een deel te verplaatsen om het NDT langer aan het Spuiplein te laten. Een bizarre gang van zaken".

Lees verder
4 november 2013

Spuiforum gaat de stad opbreken

Ondanks het grote verzet uit de stad en de vele miljoenen euro's aan risico, heeft afgelopen donderdag de kleinst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het nieuwbouwplan voor het Spuiforum. De SP stemde, net als de voltallige oppositie, tegen het prestigeproject. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "De stad wordt nu opgezadeld met een miljoenenproject met zeer grote financiële risico's. Daarnaast geeft meer dan driekwart van de inwoners aan niets te zien in het project. Reden genoeg voor de SP om tegen te stemmen en voor een renovatievariant te stemmen. Ik voorspel dat dit prestigeproject de stad in de toekomst nog akelig gaat opbreken, zowel in financiële als in politieke zin."

Lees verder
30 oktober 2013

Renovatie veel goedkoper dan nieuwbouw Spuiforum

De SP stelt dat een alternatief renovatieplan veel goedkoper kan dan het voorgestelde nieuwbouwplan voor het Spuiforum. Het renovatieplan wat de SP voorstelt is zo'n honderd miljoen goedkoper dan het nieuwbouwplan van het gemeentebestuur. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Door de bestaande zalen op het Spuiplein te renoveren en het Koninklijk Conservatorium te renoveren op de bestaande plek, kan een hoop geld bespaard worden. Ook kent dit plan fors minder risico's dan het nieuwbouwplan van het gemeentebestuur."

Lees verder
29 oktober 2013

Afrondend debat Spuiforum nodig

De SP roept de Haagse gemeenteraad op een afrondend debat te houden over het Spuiforum en het alternatieve renovatieplan. Vooralsnog wordt dit niet mogelijk gemaakt, de gemeenteraad bespreekt aanstaande donderdag alleen het bestemmingsplan Spuikwartier. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Het bestemmingsplan regelt alleen dat er een gebouw bijkomt op het Spuiplein. Niet of dit de nieuwbouwvariant wordt van het gemeentebestuur, of een alternatief renovatieplan. Wat de SP betreft moet eerst deze discussie afgerond worden. Dit verdient de stad en haar inwoners ook, gezien de enorme kosten en impact voor de stad van dit plan."

Lees verder
18 oktober 2013

Nieuwbouw Spuiforum nog geen gelopen race

Volgens de SP is het nieuwbouwplan voor het Spuiforum nog steeds geen gelopen race. Zo blijkt uit cijfers van de architectengroep Dooievaar, die gepresenteerd werden tijdens de hoorzitting, dat het alternatieve renovatieplan een stuk goedkoper kan. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "De SP heeft het renovatieplan nog steeds niet afgeschreven en het nieuwbouwplan van de gemeente nog niet omarmd. Daarnaast moet nog steeds gewerkt worden aan de draagvlak in de stad, want nog steeds zit een grote meerderheid van de inwoners niet te wachten op het Spuiforum."

Lees verder
16 oktober 2013

Hoorzitting over renovatieplan Spuiforum

Op verzoek van de SP wordt een hoorzitting georganiseerd over het renovatieplan van architectengroep Dooievaar. Dit renovatieplan geldt als een van de alternatieven voor de nieuwbouwvariant van het stadsbestuur. De wethouder heeft inmiddels een hoorzitting toegezegd. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Dooievaar mocht de eigen plannen niet toelichten aan de raadsleden. Dit deed architect Neutelings, die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp van de nieuwbouwvariant. Natuurlijk zal Neutelings nooit een keuze maken tussen deze twee plannen. Daarom ben ik ook benieuwd naar de mening van Dooievaar."

Lees verder
24 september 2013

Spuiforum nog veel duurder

Al eerder gaf de SP aan dat de bouwkosten voor het Spuiforum waarschijnlijk fors overschreden gaan worden. Dit wordt nu bevestigd door een second opinion. Het stadsbestuur beweert dat de bouw voor 181 miljoen euro kan plaatsvinden. De SP gaf al eerder aan dat het project voor meer dan 50 miljoen aan risico's kent en dat de kans groot is dat deze optreden. Dit blijkt nu ook bevestigd te worden door een second opinion wat uitgevoerd is in opdracht van de Haagse Stadspartij. Dit onderzoek is uitgevoerd door bbn adviseurs, een bedrijf met veel ervaring op het gebied van de bouw van theaters. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Uit het onderzoek blijkt dat de bouwkosten fors hoger zijn dan de door het stadsbestuur genoemde 181 miljoen. Naast de al bekende 50 miljoen aan risico's, constateren bbn adviseurs voor 60 miljoen nog veel meer fouten in het ontwerp en andere tekorten. We kunnen dus gerust stellen dat het Spuiforum financieel gezien een bodemloze put aan het worden is."

Lees verder

Pagina's

U bent hier