h

Zorg

De SP zet zich in voor een kwalitatief goede thuiszorg in Den Haag op buurtniveau. Hier een overzicht van alle berichtgeving op de Haagse SP site over zorg.
Zie ook: sp.nl/zorg

Vlotte reactie vanuit gemeentepolitiek over misstanden WZH Den Haag (Dichtbij.nl)

"DEN HAAG - Vanuit de gemeentelijke politiek is er naar aanleiding van het artikel dat in het AD verscheen over de falende zorgverlening bij WZH onmiddellijk om opheldering gevraagd aan het Haagse stadsbestuur. “De misstanden zijn volstrekt onacceptabel”, stelt SP-fractievoorzitter Bart van Kent" Bron: Dichtbij.nl

Lees verder
4 november 2014

Misstanden zorgaanbieder WZH onacceptabel

De SP heeft opheldering gevraagd aan het Haagse stadsbestuur over de misstanden bij zorgaanbieder WZH. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De misstanden die aan de orde komen in het AD-artikel zijn onacceptabel. Zo is de leefbaarheid en de veiligheid van de bewoners ernstig in het gedrang. De SP wil dat de wethouder gaat optreden". In een artikel vandaag in het AD worden verschillende misstanden aan de kaak gesteld, zo zouden shifts van verzorgend personeel niet aansluiten, worden medicijnen alleen klaar gezet en niet toegediend bij cliënten en is er te weinig toezicht.

Lees verder

SP Den Haag niet akkoord met bezuinigingen jeugdzorg (Dichtbij.nl)

"DEN HAAG - De SP heeft gisteravond niet ingestemd met de nieuwe jeugdzorgplannen van de gemeente Den Haag. De partij vreest dat de bezuinigingen ten koste gaan van goede jeugdzorg." Bron: Dichtbij.nl

Lees verder
17 oktober 2014

Geen steun voor bezuinigingen jeugdzorg

De SP heeft gisteravond niet ingestemd met de nieuwe jeugdzorgplannen van de gemeente Den Haag. De partij vreest dat de bezuinigingen ten koste gaan van goede jeugdzorg. Wel werd op aandringen van de partij geregeld dat de jeugdzorg in Den Haag wordt uitgevoerd zonder winstoogmerk en dat het ministerssalaris als maximum wordt gehanteerd voor bestuurders van jeugdzorginstellingen.

Lees verder
4 september 2014

Zorgen om wachtlijsten Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

De SP heeft meerdere signalen ontvangen over een lange wachttijd bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het zou zelfs voorkomen dat meldingen niet altijd afgehandeld worden. Op basis van deze meldingen heeft de SP opheldering gevraagd aan het stadsbestuur.

Lees verder

Zorgen over toekomst vervoer gehandicapten

"DEN HAAG – De Stichting Vervoer Gehandicapten Haaglanden is onaangenaam getroffen door de zorgen van de SP in de Haagse gemeenteraad over de invoering van een nieuw systeem voor de beloning en inzet van medewerkers van de organisatie." Bron: Omroep West

Lees verder

Onrust onder begeleiders vervoer gehandicapten

"Onder werknemers van de Stichting Vervoer Gehandicapten is onrust ontstaan over hun arbeidsvoorwaarden. De afgelopen weken heeft de politieke partij SP meerdere klachten binnen gekregen over de behandeling van de begeleiders. De stichting coördineert het vervoer van bijvoorbeeld kinderen uit het speciaal onderwijs en kinderdagcentra." Bron: Den Haag FM

Lees verder

SP vraagt opheldering over reorganisatie Kessler Stichting

"DEN HAAG - Vanwege bezuinigingen door de gemeente moet de Kessler Stichting reorganiseren. Door deze reorganisatie is onrust ontstaan onder het personeel van de stichting. Reden voor de SP om opheldering te vragen aan het gemeentebestuur hierover." Bron: Dichtbij.nl

Lees verder
1 mei 2014

Opheldering gevraagd over reorganisatie Kessler Stichting

Vanwege bezuinigingen door de gemeente moet de Kessler Stichting reorganiseren. Door deze reorganisatie is onrust ontstaan onder het personeel van de stichting. Reden voor de SP om opheldering te vragen aan het gemeentebestuur hierover. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: “De bezuinigingen leiden tot signalen van verontruste medewerkers. Zo zouden bijna alle schoonmakers ontslagen zijn en moeten de persoonlijke begeleiders nu schoonmaken. Behalve dat hierdoor de werkdruk fors toeneemt, kan hierdoor ook minder zorg verleend worden door de Kessler Stichting. Wat de SP betreft komt hier verandering in”.

Lees verder
9 april 2014

Sluiting van de verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

Het kabinet is van plan om 800 van de 1300 verzorgingshuizen te sluiten. Ook in Den Haag worden meerdere verzorgingshuizen bedreigt met sluiting. Zo zijn onlangs de huizen Loevestein en Zuiderpark gesloten. De SP is een actie begonnen tegen de sluiting en roept iedereen om zich bij dit verzet aan te sluiten. Dit kan door hier de petitie te tekenen. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "De SP wil dat ouderen keuzevrijheid houden. Op je oude dag moet je thuis kunnen wonen mét goede thuiszorg óf de mogelijkheid houden om te kiezen voor de geborgenheid van een verzorgingshuis. Ook willen we voorkomen dat zorgmedewerkers hun baan verliezen, zij zijn immers hard nodig voor goede en menswaardige zorg."

Lees verder

Pagina's

U bent hier